Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 1:18

18الرَّبْ يِنْعِمْ عْلِيهْ بَاشْ يَلْقَى الرَّحْمَة مِنْ عِنْدْ الرَّبْ نْهَارِتْ الِّي يَرْجَعْ! وْإِنْتِ تَعْرِفْ بِالقْدَا قَدَّاشْ خْدِمْنِي وَقْتِلِّي آنَا فِي أَفَسُسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index