Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 1:8

8إِمَّالاَ مَا تَحْشِمْشْ بْإِنِّكْ تِشْهِدْ لْرَبّْنَا وْمَا تَحْشِمْشْ بِيَّا آنَا المَرْبُوطْ عْلَى خَاطْرُو، وْشَارِكْ فِي الوْجَايِعْ عْلَى خَاطِرْ الإِنْجِيلْ وِتْوَكِّلْ عْلَى قُدْرِةْ اللهْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index