Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 2

الجُنْدِي الصَّالِحْ مْتَاعْ المَسِيحْ

1وْإِنْتِ يَا وِلْدِي، كُونْ قْوِي بِالنِّعْمَة الِّي فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، 2وْأَعْطِي الِّي سْمَعْتُو مِنِّي بِحْضُورْ بَرْشَة شْهُودْ أَمَانَة لْنَاسْ أُمَنَاءْ يْكُونُوا قَادْرِينْ بَاشْ يْعَلّْمُوا غِيرْهُمْ. 3شَارِكْ فِي الصَّبْرْ عْلَى الوْجَايِعْ كِيفْ جُنْدِي صَالِحْ لِلمَسِيحْ يَسُوعْ. 4رَاهُو الجُنْدِي مَا يِشْغِلْشْ رُوحُو بْأُمُورْ النَّاسْ إِذَا كَانْ يْحِبْ يْرَضِّي القَايِدْ مْتَاعُو. 5وِلِّي يَلْعِبْ فِي الرِّيَاضَة مَا يِرْبِحْ الجَايْزَة كَانْ كِيَلْعِبْ بِالقَانُونْ. 6والفَلاَّحْ الِّي يِتْعِبْ يِلْزْمُو يْكُونْ أَوِّلْ وَاحِدْ يَاخُذْ بَايُو مِالغَلَّة. 7إِفْهِمْ الشَّيْء الِّي نْقُولْ فِيهْ لِيكْ، وِالرَّبْ يْرُدُّكْ قَادِرْ بَاشْ تِفْهِمْ كُلْ شَيْء.

8وِاتْذَكِّرْ يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى وْكَانْ مِنْ ذُرِّيِّةْ دَاوُدْ، وْرَاهِي هِيَ البْشَارَة الِّي نْخَبِّرْ بِيهَا 9وِنْقَاسِي فِي الوْجَايِعْ عْلَى خَاطِرْهَا حَتَّى لِينْ تِرْبَطّْ بِالسْلاَسِلْ كِيفْ المُجْرِمْ. آمَا كْلاَمْ اللهْ مَا يِتْرْبَطْشْ. 10هَاذَاكَا عْلاَشْ نِتْحَمِّلْ فِي كُلْ شَيْء عْلَى خَاطِرْ الِّي خْتَارْهُمْ اللهْ، بَاشْ هُومَا زَادَا يَاخْذُوا الخَلاَصْ الِّي فِي المَسِيحْ يَسُوعْ مْعَ المَجْدْ الِّي يْدُومْ لِلأَبَدْ. 11صْدَقْ الِّي قَالْ الِّي:

اذَا كَانْ مُتْنَا مْعَاهْ

بَاشْ نَحْيَاوْ مْعَاهْ

12وْإِذَا كَانْ صْبَرْنَا

بَاشْ نُحْكْمُوا مْعَاهْ

وْإِذَا كَانْ نْكَرْنَاهْ

بَاشْ يُنْكُرْنَا

13وْإِذَا كَانْ خُنَّاهْ

بَاشْ يَحْفِظْ الأَمَانَة

رَاهُو مَا يُنْكُرْشْ رُوحُو.

الخَادِمْ الِّي يِقْبْلُو اللهْ

14ذَكِّرْهُمْ بِالشَّيْء هَاذَاكَا وْنَبِّهُّمْ قُدَّامْ اللهْ بَاشْ مَا يُدْخْلُوشْ فِي النِّقَاشَاتْ الِّي مَا فِيهَاشْ فَايْدَة، وْمَا تُصْلُحْ كَانْ بَاشْ ادَّمِّرْ الِّي يِسْمْعُوهَا. 15وْأَسْعَى بَاشْ تْكُونْ رَاجِلْ مَقْبُولْ عِنْدْ اللهْ وْخَادِمْ مَا يِحْشِمْشْ بِالخِدْمَة مْتَاعُو وِتْكُونْ مُسْتَقِيمْ وَقْتِلِّي تْعَلِّمْ كِلْمِةْ الحَقْ. 16وِتْجَنِّبْ النِّقَاشْ الفَارِغْ وِالفَاسِدْ، رَاهُو يْخَلِّي النَّاسْ يِبْعْدُوا عْلَى رَبِّي أَكْثِرْ، 17وِكْلاَمْهُمْ يِتْنَقِّلْ كِيفْ البْرَصْ، وْمِنْهُمْ هِيمِينَايُسْ وْفِيلِيتُسْ، 18الِّي بِعْدُوا عْلَى الحَقْ وَقْتِلِّي قَالُوا الِّي القْيَامَة جَاتْ، وْهَكَّا فَسّْدُوا إِيمَانْ جْمَاعَة مِالنَّاسْ. 19- آمَا السَّاسْ الصْحِيحْ الِّي حَطُّو اللهْ رَاهُو مَازَالْ ثَابِتْ ومَحْطُوطَة عْلِيهْ الكِلْمَة «رَاهُو الرَّبْ يَعْرِفْ النَّاسْ الِّي تَابْعِينُو» وِ «الِّي يُذْكُرْ إِسْمْ الرَّبْ يِلْزْمُو يِتْجَنِّبْ الشَّرْ.»

20وْفِي الدَّارْ الكْبِيرَة ثَمَّة مَاعُونْ مِنْ ذْهَبْ وْفِضَّة، كِيمَا ثَمَّة زَادَا مِاللُّوحْ وِالطِّينْ، ثَمَّة مِنُّو الِّي نِسْتَعْمْلُوهْ فِي حَاجَاتْ عِنْدْهَا قِيمَة وْمِنُّو الِّي نِسْتَعْمْلُوهْ فِي حَاجَاتْ فَارْغَة. 21الِّي يْطَهِّرْ رُوحُو مِالشْرُورْ هَاذِي الكُلْهَا، يْوَلِّي مَاعُونْ عَنْدُو قِيمَة وْمُقَدَّسْ وْنَافِعْ لْسِيدُو، مُسْتْعَدْ بَاشْ يَعْمِلْ الأَعْمَالْ الصَّالْحَة. 22تْجَنِّبْ الشْهَاوِي مْتَاعْ الشَّبَابْ وْأَسْعَى لِلبِرْ وِالإِيمَانْ وِالمْحَبَّة وِالسَّلاَمْ مْعَ الِّي يِدْعِيوْ فِي الرَّبْ بْقَلْبْ طَاهِرْ. 23وْإِبْعِدْ عْلَى الحْكَايَاتْ مْتَاعْ البْهَالِيلْ وِالجُهَّالْ، عْلَى خَاطِرْهَا تَعْمِلْ العَرْكْ كِيفْ مَا تَعْرِفْ. 24وْخَادِمْ الرَّبْ مَا يِلْزْمُوشْ يَعْمِلْ العَرْكْ، آمَا يِلْزْمُو يْسَايِسْ النَّاسْ الكُلْهُمْ، وِيْكُونْ مِسْتْحَقْ بَاشْ يْعَلِّمْ بْصَبْرْ، 25طَيِّبْ وَقْتِلِّي يْأَدِّبْ الِّي يْجِيوْ ضِدُّوا، بَالِكْشِي اللهْ يِهْدِيهُمْ لِلتَّوْبَة وْيَعْرْفُوا الحَقْ، 26وْيَرْجْعُوا لِعْقُولاَتْهُمْ كِيِفْلْتُوا مِالمِنْدَافْ مْتَاعْ بْلِيسْ الِّي اطَّرْشِقْ عْلِيهُمْ وْخَلاَّهُمْ يِسْمْعُوا كْلاَمُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index