Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 2:14

الخَادِمْ الِّي يِقْبْلُو اللهْ

14ذَكِّرْهُمْ بِالشَّيْء هَاذَاكَا وْنَبِّهُّمْ قُدَّامْ اللهْ بَاشْ مَا يُدْخْلُوشْ فِي النِّقَاشَاتْ الِّي مَا فِيهَاشْ فَايْدَة، وْمَا تُصْلُحْ كَانْ بَاشْ ادَّمِّرْ الِّي يِسْمْعُوهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index