Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 2:19

19 آمَا السَّاسْ الصْحِيحْ الِّي حَطُّو اللهْ رَاهُو مَازَالْ ثَابِتْ ومَحْطُوطَة عْلِيهْ الكِلْمَة «رَاهُو الرَّبْ يَعْرِفْ النَّاسْ الِّي تَابْعِينُو» وِ «الِّي يُذْكُرْ إِسْمْ الرَّبْ يِلْزْمُو يِتْجَنِّبْ الشَّرْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index