Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 2:4

4رَاهُو الجُنْدِي مَا يِشْغِلْشْ رُوحُو بْأُمُورْ النَّاسْ إِذَا كَانْ يْحِبْ يْرَضِّي القَايِدْ مْتَاعُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index