Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 2:9

9وِنْقَاسِي فِي الوْجَايِعْ عْلَى خَاطِرْهَا حَتَّى لِينْ تِرْبَطّْ بِالسْلاَسِلْ كِيفْ المُجْرِمْ. آمَا كْلاَمْ اللهْ مَا يِتْرْبَطْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index