Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 3

النْهَارَاتْ الإِخْرَانِينْ

1وْأَعْرِفْ الِّي بَاشْ تْجِي أَوْقَاتْ صْعِيبَة فِي النْهَارَاتْ الإِخْرَانِينْ، 2يْكُونُوا فِيهُمْ النَّاسْ أَنَانِيِّينْ، يْحِبُّوا الفْلُوسْ، مِتْكَبّْرِينْ، يِتْفُوخْرُوا، يْسِبُّوا، مَا يْطِيعُوشْ وَالْدِيهُمْ، نَاكْرِينْ لِلجْمِيلْ، مُغْشَاشِينْ، 3لاَ عِنْدْهُمْ إِنْسَانِيَّة وْلاَ عَهْدْ، يْقَطّْعُوا عَرْضْ النَّاسْ، مِتْهَوّْرِينْ، مِتْوَحّْشِينْ، أَعْدَاءْ لِلخِيرْ، 4خَايْنِينْ، مْسَيّْبِينْ، عْمَاهُمْ التَّكَبُّرْ، يْحِبُّو االشْهَاوِي وْمَا يْحِبُّوشْ الله، 5شَادِّينْ صْحِيحْ فِي المَظَاهِرْ مْتَاعْ التَّقْوَى وْمَا يْحِبُّوشْ القُوَّة مْتَاعْهَا. إِمَّالاَ إِبْعِدْ عْلَى النَّاسْ هَاذُمْ. 6وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ يُدْخْلُوا لِلدْيَارْ وِيْغُرُّوا نْسَاء ضْعَافْ وْمِلْيَانِينْ بِالذْنُوبْ وِيْتَبّْعُوا فِي الشْهَاوِي الكُلْهَا، 7دِيمَا يِتْعَلّْمُوا وِعْمُرْهُمْ مَا يْنَجّْمُوا يَعْرْفُوا الحَقْ. 8- وْكِيفْ مَا يَنِّيسْ وْيَمْبْرِيسْ جَاوْ ضِدْ مُوسَى، النَّاسْ هَاذُومَا زَادَا بَاشْ يْجِيوْ ضِدْ الحَقْ. رَاهُمْ نَاسْ عْقُولْهُمْ فَاسْدَة وْمَا يُصْلْحُوشْ لِلإِيمَانْ، 9آمَا مَا هُمْشْ بَاشْ يُوصْلُوا لْحَتَّى شَيْء عْلَى خَاطِرْ الجَهْلْ مْتَاعْهُمْ بَاشْ يِتْكْشِفْ قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْهُمْ كِيفْ مَا تِكْشِفْ الجَهْلْ مْتَاعْ يِنِّيسْ وْيِمْبْرِيسْ.

وْصَايَا

10آمَا إِنْتِ رَاكْ تَبَّعْتْنِي فِي الشَّيْء الِّي نْعَلِّمْ فِيهْ وْسِيرْتِي وْقَصْدِي وْإِيمَانِي وْصَبْرِي وِمْحَبّْتِي وْشَدَّانِي صْحِيحْ 11وْكِيفَاشْ تْحَمِّلْتْ الإِضْطِهَادْ وِالعْذَابْ وِلِّي صَارْلِي فِي أَنْطَاكْيَة وْإِيقُونْيَة وْلِسْتْرَة. وْقَدَّاشْ عَانِيتْ مِالعْذَابْ. آمَا الرَّبْ مَنَّعْنِي مِنْهَا الكُلْهَا. 12رَاهُو كُلْ مِنْ يْحِبْ يْعِيشْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ عِيشِةْ التَّقْوَى لاَزْمُو يِتْعَذِّبْ. 13آمَا الأَشْرَارْ وِالدَّجَّالِينْ رَاهُمْ شَرّْهُمْ يْزِيدْ وْهُومَا يِخْدْعُوا وْيِتْخِدْعُوا. 14إِمَّالاَ إِنْتِ إِثْبِتْ فِي الشَّيْء الِّي تْعَلِّمْتُو وْمِتْأَكِّدْ مِنُّو وْإِنْتِ عَارِفْ مِنْ عِنْدْ شْكُونْ خْذِيتُو. 15رَاكْ مِلِّي كُنْتْ صْغِيرْ تَعْرِفْ الكْتُبْ المُقَدّْسَة القَادْرَة بَاشْ تَعْطِيكْ الحِكْمَة الِّي تِهْدِي لِلخَلاَصْ فِي الإِيمَانْ بِالمَسِيحْ يَسُوعْ. 16رَاهُو الكْتَابْ الكُلُّو وْحَى بِيهْ اللهْ، صَالِحْ بَاشْ يْعَلِّمْ وِيْنَاقِشْ وِيْصَلِّحْ وِيْأَدِّبْ فِي البِرْ، 17بَاشْ الرَّاجِلْ مْتَاعْ اللهْ يْكُونْ كَامِلْ وْمُسْتْعَدْ بَاشْ يَعْمِلْ الأَعْمَالْ الصَّالْحَة الكُلْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index