Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 3:6

6وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ يُدْخْلُوا لِلدْيَارْ وِيْغُرُّوا نْسَاء ضْعَافْ وْمِلْيَانِينْ بِالذْنُوبْ وِيْتَبّْعُوا فِي الشْهَاوِي الكُلْهَا،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index