Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 3:9

9آمَا مَا هُمْشْ بَاشْ يُوصْلُوا لْحَتَّى شَيْء عْلَى خَاطِرْ الجَهْلْ مْتَاعْهُمْ بَاشْ يِتْكْشِفْ قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْهُمْ كِيفْ مَا تِكْشِفْ الجَهْلْ مْتَاعْ يِنِّيسْ وْيِمْبْرِيسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index