Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 4

1نِتْرَجَّاكْ قُدَّامْ اللهْ وِالمَسِيحْ يَسُوعْ الِّي بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى الحَيِّينْ وِالمُوتَى وَقْتِلِّي يُظْهُرْ وِتْجِي مَمْلِكْتُو 2إِنِّكْ تْبَشِّرْ بِكْلاَمْ اللهْ وِتْشِدْ صْحِيحْ فِي إِنِّكْ تْخَبِّرْ بِيهْ فِي وَقْتُو وْفِي غِيرْ وَقْتُو، وْإِنِّكْ تْوَبِّخْ وْتَقْنِعْ وْتُوعِظْ وْإِنْتِ تْعَلِّمْ بْكُلْ مَا عِنْدِكْ مِنْ صَبْرْ. 3رَاهُو بَاشْ يْجِي وَقْتْ النَّاسْ مَا عَادِشْ يْحِبُّو التَّعْلِيمْ الصْحِيحْ، آمَا يْتَبّْعُوا الشْهَاوِي مْتَاعْهُمْ وِيْحُطُّوا مُعَلّْمِينْ يْسَمّْعُوهُمْ الشَّيْء الِّي يِعْجِبْهُمْ، 4وْيِبْعْدُوا عْلَى سَمْعَانْ الحَقْ وْيِسْمْعُوا الخْرَافَاتْ. 5إِمَّالاَ إِنْتِ كُونْ دِيمَا فَايِقْ، وِاتْحَمِّلْ الوْجَايِعْ وْأَعْمِلْ الخِدْمَة مْتَاعْ المُبَشِّرْ، وْ كَمِّلْ الخِدْمَة مْتَاعِكْ.

6آمَا آنَا رَانِي ذْبِيحَة قَاعِدْ دَمّْهَا يِجْرِي وْسَاعْتِي قُرْبِتْ. 7جَاهِدْتْ بِالبَاهِي وْتَمِّمْتْ السِّبَاقْ وْحَافِظْتْ عْلَى الإِيمَانْ، 8وْتَوَّا يِسْتَنَّى فِيَّ تَاجْ البِرْ الِّي بَاشْ يْجَازِينِي بِيهْ الرَّبْ الِّي هُوَ القَاضِي العَادِلْ، مُوشْ آنَا وَحْدِي، آمَا زَادَا الِّي مِسْتَاحْجِينْ النْهَارْ الِّي بَاشْ يُظْهُرْ فِيهْ.

وْصَايَا إِخْرَانِيَّة

9إِيجَالِي فِيسَعْ، 10رَاهُو دِيمَاسْ خَلاَّنَا وْحَبْ الدِّنْيَا هَاذِي وْسَافِرْ لِتْسَالُونِيكِي، وِكْرِيسْكِيسْ سَافِرْ لْغَلاَطْيَة وْتِيطُسْ لْدَلْمَاطْيَة، 11وْلُوقَا وَحْدُو بْقَى مْعَايَا. هِزْ مَرْقُسْ وْجِيبْهُولِي عْلَى خَاطْرُو يْفِيدْنِي بَرْشَة فِي خِدْمِةْ الرَّبْ. 12آمَا تِيخِيكُسْ رَانِي بْعَثْتُو لْأَفَسُسْ. 13وَقْتِلِّي تْجِي جِيبْ مْعَاكْ كَبُّوطِي الِّي خَلِّيتُو فِي تَرُوَاسْ عِنْدْ كَارْبِسْ، وْجِيبْ الكْتُبْ زَادَا، وْبِالأَخَصْ الوْرَاقْ الِّي مِالجِّلْدْ.

14اسْكَنْدَرْ النَّحَّاسْ عْمَلْ مْعَايَا الخَايِبْ بَرْشَة، وِالرَّبْ بَاشْ يْحَاسْبُو عْلَى عْمَايْلُو. 15إِنْتِ زَادَا رُدْ بَالِكْ مِنُّو عْلَى خَاطِرْ جَا ضِدْ كْلاَمْنَا بَرْشَة.

16حَتَّى حَدْ مَا وْقُفْ مْعَايَا وَقْتِلِّي دَافِعْتْ عْلَى رُوحِي فِي أَوِّلْ مَرَّة، آمَا الكُلْهُمْ خَلاَّوْنِي. إِنْ شَاءْ اللهْ رَبِّي مَا يْحَاسِبْهُمْشْ! 17آمَا الرَّبْ وْقُفْ مْعَايَا وْقَوَّانِي وْنَجِّمْتْ نْخَبِّرْ بِالدَّعْوَة بَاشْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ يِسْمْعُوا، وِمْنَعْتْ مِنْ فُمْ الصِّيدْ، 18وِالرَّبْ بَاشْ يْنَجِّينِي مِنْ كُلْ شَرْ وْيَحْفِظْنِي لْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ مْتَاعُو. المَجْدْ لِيهْ لِلأَبَدْ. آمِينْ.

سَلاَمْ وْدُعَاءْ

19سَلِّمْ عْلَى بْرِسْكِلَّة وْأَكِيلاَ وِعْلَى عَايِلْةْ أُونِيسِفُورُسْ. 20أَرَسْطُوسْ بْقَى فِي كُورِنْثُوسْ، آمَا تُرُوفِيمُسْ رَانِي خَلِّيتُو فِي مِيلِيتُسْ عْلَى خَاطْرُو مْرِيضْ. 21إِيجَانِي فِيسَعْ قْبَلْ الشْتَاء.

يْسَلِّمْ عْلِيكْ أُوبُولُسْ وَبُودِيسْ وَلِينُسْ وَكْلُودْيَة وِالإِخْوَة الكُلْهُمْ. 22الرَّبْ يْكُونْ مْعَ رُوحِكْ.

النِّعْمَة مْعَاكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index