Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 4:13

13وَقْتِلِّي تْجِي جِيبْ مْعَاكْ كَبُّوطِي الِّي خَلِّيتُو فِي تَرُوَاسْ عِنْدْ كَارْبِسْ، وْجِيبْ الكْتُبْ زَادَا، وْبِالأَخَصْ الوْرَاقْ الِّي مِالجِّلْدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index