Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 4:17

17آمَا الرَّبْ وْقُفْ مْعَايَا وْقَوَّانِي وْنَجِّمْتْ نْخَبِّرْ بِالدَّعْوَة بَاشْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ يِسْمْعُوا، وِمْنَعْتْ مِنْ فُمْ الصِّيدْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index