Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 4:3

3رَاهُو بَاشْ يْجِي وَقْتْ النَّاسْ مَا عَادِشْ يْحِبُّو التَّعْلِيمْ الصْحِيحْ، آمَا يْتَبّْعُوا الشْهَاوِي مْتَاعْهُمْ وِيْحُطُّوا مُعَلّْمِينْ يْسَمّْعُوهُمْ الشَّيْء الِّي يِعْجِبْهُمْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index