Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 4:8

8وْتَوَّا يِسْتَنَّى فِيَّ تَاجْ البِرْ الِّي بَاشْ يْجَازِينِي بِيهْ الرَّبْ الِّي هُوَ القَاضِي العَادِلْ، مُوشْ آنَا وَحْدِي، آمَا زَادَا الِّي مِسْتَاحْجِينْ النْهَارْ الِّي بَاشْ يُظْهُرْ فِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index