Search form

يُوحَنَّا الثَّالْثَة 1

تَحِيَّة

1مِنِّي آنَا الشِّيخْ لِحْبِيبِي غَايُوسْ الِّي آنَا بِالحَقْ نْحِبُّو بَرْشَة. 2يَا غَايُوسْ نْحِبِّكْ تْكُونْ نَاجِحْ فِي كُلْ شَيْء، وِتْكُونْ صَحِّةْ بَدْنِكْ بَاهْيَة كِيفْ مَا رُوحِكْ قْوِيَّة. 3قَدَّاشْ كَانِتْ فَرْحْتِي كْبِيرَة كِجَاوْ خْوَاتِي الِّي كَانُوا بِحْذَاكْ وِحْكَاوْلِي كِيفَاشْ إِنْتِ ثَابِتْ فِي الحَقْ. 4وْأَكْثِرْ شَيْء يْفَرَّحْنِي هُوَ انِّي نِسْمَعْ الِّي وْلاَدِي قَاعْدِينْ يْعِيشُوا فِي الحَقْ.

يُوحَنَّا يُشْكُرْ فِي غَايُسْ

5يَا حْبِيبِي إِنْتِ أَمِينْ فِي لَهْوْتِكْ بِخْوَاتْنَا المَسِيحِيِّينْ وْحَتَّى بِالبْرَايْنِيَّة مِنْهُمْ. 6الِّي شِهْدُوا عْلَى مْحَبّْتِكْ هَاذِي قُدَّامْ الكَنِيسَة. مِنْ فَضْلِكْ عَاوِنْهُمْ بَاشْ يْكَمّْلُوا طْرِيقْهُمْ وْهَكَّا رَاكْ تَعْمِلْ الشَّيْء الِّي يْحِبُّو اللهْ. 7رَاهُمْ خَرْجُوا يْبَشّْرُوا بْإِسْمْ المَسِيحْ وْمَا قِبْلُوشْ حَتَّى مُسَاعْدَة مِنْ عِنْدْ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ. 8هَاذَاكَا عْلاَشْ لاَزِمْنَا نْضَيّْفُوا النَّاسْ الِّي كِيفْ هَاذُومَا، بَاشْ نِتْشَارْكُوا مْعَاهُمْ فِي خِدْمِةْ الحَقْ. 9كْتِبْتْ لِلكَنِيسَة فِي مَا يْخُصْ المَوْضُوعْ هَاذَا، آمَا رَاهُو دِيُوتْرِيفُوسْ الِّي يْحِبْ يِتْحَكِّمْ فِيهُمْ مَا حَبِّشْ يِقْبِلْنَا. 10وَقْتِلِّي نْجِيكُمْ تَوْ نَحْكِيلْكُمْ عْلَى عْمَايْلُو وْكِيفَاشْ يْشَوّْهِلْنَا فِي سُمْعِتْنَا بِكْلاَمْ مُوشْ بَاهِي وْمَا كْفَاهِشْ هَاذَاكَا الكُلْ، آمَا زَادَا مَا حَبِّشْ يِقْبِلْ خْوَاتْنَا المْسَافْرِينْ وْمَا خَلاَّشْ شْكُونْ يِقْبِلْهُمْ وِلِّي يِقْبِلْهُمْ يْطَرّْدُو مِنْ الكَنِيسَة. 11يَا حْبِيبِي مَا اتَّبَّعْشْ النَّاسْ الِّي يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ آمَا أَعْمِلْ الخِيرْ، رَاهُو الِّي يَعْمِلْ الخِيرْ هُوَ مِنْ عِنْدْ اللهْ وِلِّي يَعْمِلْ الشَّرْ عُمْرُو مَا عْرَفْ اللهْ. 12النَّاسْ الكُلْ يِشْهْدُوا لْخُونَا دِيمِتْرِيُوسْ الِّي هُوَ رَاجِلْ بَاهِي، وِالحَقْ بِيدُو يِشْهِدْلُو وْإِحْنَا زَادَا نِشْهْدُولُو وْإِنْتِ تَعْرِفْ إِنُّو شْهَادِتْنَا صْحِيحَة.

الخَاتْمَة

13مَازَالِتْ عِنْدِي بَرْشَة حَاجَاتْ نْحِبْ نْقُولْهَالِكْ آمَا مَا حَبِّيتِشْ نِكْتِبْهَا بِالقْلَمْ وِالحْبَارْ. 14وْنِتْمَنَّى نْشُوفِكْ عْلَى قْرِيبْ وْنِتْقَابْلُوا وْنَحْكِيوْ الوِجْهْ فِي الوِجْهْ. 15تَوَّا نْقُلِّكْ بِالسْلاَمَة، يْسَلْمُوا عْلِيكْ لْأَحْبَابْ الكُلْهُمْ. وْإِنْتِ سَلِّمْ عْلَى حْبَابْنَا الكُلْ كُلْ وَاحِدْ بْإِسْمُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index