Search form

أَعْمَالْ 1

الوَعْدْ بِالرُّوحْ القُدُسْ

1حْكِيتْلِكْ فِي كْتَابِي الأُوِّلْ يَا ثَاوْفِيلُسْ عْلَى كُلْ أَعْمَالْ يَسُوعْ وِالحَاجَاتْ الِّي حْكَى عْلِيهُمْ مِلِّي بْدَا التَّعْلِيمْ مْتَاعُو 2حَتَّى لِينْ جَا النْهَارْ الِّي تِرْفَعْ فِيهْ لِلسْمَاء بَعْدْ مَا عْطَى الوْصَايَا مْتَاعُو بِالرُّوحْ القُدُسْ لِلرُّسُلْ الِّي خْتَارْهُمْ. 3وْبَعْدْ مَا مَاتْ ظْهَرِّلْهُمْ بَرْشَة مَرَّاتْ لْمُدِّةْ أَرْبْعِينْ يُومْ وْوَرَّاهُمْ الِّي هُوَ حَيْ ابَّرْشَة أَدِلَّة وِحْكَالْهُمْ عْلَى مَمْلِكْةْ اللهْ. 4وَقْتِلِّي كَانْ قَاعِدْ مْعَاهُمْ قَالِلْهُمْ: «مَا تُخْرْجُوشْ مِنْ أُورْشَلِيمْ آمَا اسْتَنَّاوْ الشَّيْء الِّي وْعِدْكُمْ بِيهْ الآبْ وِلِّي سْمَعْتُوهْ مِنِّي 5يُوحَنَّا عَمِّدْ النَّاسْ بِالمَاء آمَا إِنْتُومَا بَاشْ تِتْعَمّْدُوا بَعْدْ أَيَّامَاتْ بِالرُّوحْ القُدُسْ.»

يَسُوعْ يَطْلِعْ لِلسْمَاء

6وَقْتِلِّي تْلَمُّوا التْلاَمْذَة مْعَ بْعَضْهُمْ سِأْلُوا يَسُوعْ: «يَا رَبْ زَعْمَة فِي الوَقْتْ هَاذَا تْرَجَّعْ المَمْلْكَة لْإِسْرَائِيلْ؟» 7جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «مَا عِنْدْكُمْشْ الحَقْ بَاشْ تَعْرْفُوا المَوَاعِيدْ وِالأَوْقَاتْ الِّي حَطّْهُمْ الآبْ بِالسُّلْطَة مْتَاعُو. 8آمَا بَاشْ تَاخْذُوا قُوَّة وَقْتِلِّي يِنْزِلْ عْلِيكُمْ الرُّوحْ القُدُسْ وِتْكُونُولِي شْهُودْ فِي أُورْشَلِيمْ وِاليَهُودِيَّة الكُلْهَا وْفِي السَّامْرَة وْحَتَّى آخِرْ الدِّنْيَا.» 9وْبَعْدْ مَا قَالْ الشَّيْء هَاذَا بْدَا يِتْرْفَعْ وْهُومَا يُخْزْرُوا وْجَاتْ سْحَابَة وْهَزِّتُّو مِنْ قُدَّامْ عِينِيهُمْ. 10وَقْتِلِّي هُومَا يُخْزْرُوا لِلسْمَاء وْهُوَ قَاعِدْ طَالْعِلْهَا، إِذَا بْزُوزْ رْجَالْ لاَبْسِينْ بِالأَبْيِضْ وُقْفُوا بِحْذَاهُمْ. 11وْقَالُولْهُمْ: «يَا رْجَالْ الجَلِيلْ شْبِيكُمْ وَاقْفِينْ تُخْزْرُوا لِلسْمَاء؟ يَسُوعْ هَاذَا الِّي قَاعِدْ يِتْرْفَعْ لِلسْمَاء بَاشْ يَرْجَعْ كِيمَا شُفْتُوهْ طَالِعْ لِلسْمَاء.»

التْلاَمْذَة يِخْتَارُوا مَاتْيَاسْ فِي عُوضْ يَهُوذَا

12وْمِنْ بَعْدْ رَجْعُوا الرُّسُلْ لْأُورْشَلِيمْ مِالجْبَلْ المَعْرُوفْ بِجْبَلْ الزِّيتُونْ الِّي هُوَ قْرِيبْ مِنْ أُورْشَلِيمْ عْلَى بُعْدْ مْسَافَة مَسْمُوحْ مَشْيَانْهَا نْهَارْ السِّبْتْ. 13وَقْتِلِّي وُصْلُوا طَلْعُوا لِلعْلِي الِّي كَانُوا سَاكْنِينْ فِيهْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا، وْيَعْقُوبْ، وْأَنْدَرَاوُسْ، وْفِيلِبُّسْ، وْتُومَا، وْبَرْثُلْمَاوُسْ وْمَتَّى، وْيَعْقُوبْ وِلْدْ حَلْفَى، وْسِمْعَانْ الِّي يْغِيرْ عْلَى بْلاَدُو، وْيَهُوذَا وِلْدْ يَعْقُوبْ. 14وِالكُلْهُمْ كَانُوا يْدَاوْمُوا عْلَى الصَّلاَةْ بْقَلْبْ وَاحِدْ، وِمْعَاهُمْ نْسَاء، وْمَرْيِمْ أُمْ يَسُوعْ وِمْعَاهُمْ زَادَا إِخْوْتُو.

15وْفِي الأَيَّامَاتْ هَاذُوكُمْ وَقْتِلِّي تْلَمُّوا مْيَة وْعِشْرِينْ مِالمُؤْمْنِينْ قَامْ بُطْرُسْ وْقَالِلْهُمْ: 16«يَا إِخْوَة كَانْ لاَزِمْ اتِّمْ النُّبُوَّة الِّي قَالْهَا الرُّوحْ القُدُسْ عْلَى لْسَانْ النَّبِي دَاوُدْ فِيمَا يْخُصْ يَهُوذَا الِّي هَزْ النَّاسْ لْيَسُوعْ بَاشْ يْشِدُّوهْ. 17عْلَى خَاطْرُو كَانْ وَاحِدْ مِنَّا وْشَارِكْنَا فِي الخِدْمَة مْتَاعْنَا. 18وْبَعْدْ مَا شْرَى الأَرْضْ بِالفْلُوسْ الِّي خْذَاهَا بِسْبَبْ الشَّرْ الِّي عَمْلُو، طَاحْ عْلَى وِجْهُو وِتْشَقْ مِنْ الوُسْطْ وْخَرْجِتْ مْصَارْنُو الكُلْهَا. 19وِالحْكَايَة وَلاَّتْ مَعْرُوفَة عِنْدْ أَهْلْ أُورْشَلِيمْ الكُلْ، يَاخِي سَمُّوا السَّانْيَة بْلُوغِتْهُمْ "حَقْلْ دَمَخْ "وْمَعْنَاهَا سَانِيةْ الدَّمْ. 20- وْهَكَّا تَمِّتْ النُّبُوَّة الِّي جَاتْ فِي كْتَابْ مَزَامِيرْ دَاوُدْ:

دَارُو تْوَلِّي خِرْبَة

وْحَدْ مَا يُسْكُنْهَا.

وِيْقُولْ زَادَا:

وْخِدْمْتُو غِيرُو يَاخُذْهَا.

21يِلْزِمْنَا تَوَّا نِخْتَارُوا وَاحِدْ مِالرْجَالْ الِّي مْشَاوْ مْعَانَا طُولْ المُدَّة الِّي عَدَّاهَا الرَّبْ يَسُوعْ مْعَانَا. 22مِاليُومْ الِّي عَمّْدُو فِيهْ يُوحَنَّا لِليُومْ الِّي تِرْفَعْ فِيهْ لِلسْمَاء، بَاشْ يْكُونْ شَاهِدْ مْعَانَا عْلَى قْيَامِةْ يَسُوعْ.»

23يَاخِي النَّاسْ الحَاضْرِينْ جَابُوا زُوزْ رْجَالْ هُومَا يُوسُفْ المَعْرُوفْ بْإِسْمْ بَارْسَابَا وْسَمَّاوْهْ التْلاَمْذَة يُوسْتُسْ، وْمَتْيَاسْ. 24وْصَلُّوا وْقَالُوا: «يَا رَبْ، يَلِّي تَعْرِفْ قْلُوبْ النَّاسْ الكُلْ وَرِّينَا شْكُونْ الِّي اخْتَرْتُو مِنْ الزُّوزْ رْجَالْ هَاذُومَا؟ 25بَاشْ يْشَارِكْنَا فِي الخِدْمَة وِالرِّسَالَة فِي عُوضْ يَهُوذَا الِّي مْشَى لِلبُقْعَة الِّي يِسْتْحَقّْهَا.» 26عَمْلُوا القُرْعَة يَاخِي طَاحِتْ عْلَى مَتْيَاسْ، وْحِسْبُوهْ وَاحِدْ مِالرُّسُلْ الحْدَاشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index