Search form

أَعْمَالْ 10

الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ يِمّْنُوا بْيَسُوعْ

1وْكَانْ ثَمَّة رَاجِلْ إِسْمُو كُرْنِيلْيُوسْ فِي مْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة وْكَانْ قَايِدْ مْتَاعْ مْيَاةْ عَسْكْرِي فِي الفِرْقَة الِّي تِتْسَمَّي الإِيطَالِيَّة. 2وْكَانْ رَاجِلْ يْخَافْ رَبِّي هُوَ وْعَايِلْتُو الكُلْ، يِتْصَدِّقْ عْلَى النَّاسْ وْدِيمَا يْصَلِّي. 3فِي نْهَارْ مِالنْهَارَاتْ مْعَ مَاضِي ثْلاَثَة مْتَاعْ العْشِيَّة شَافْ كُرْنِيلْيُوسْ فِي رُؤْيَا وَاضْحَة، مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ اللهْ دْخَلْ عَنْدُو وْقَالُّو: «يَا كُرْنِيلْيُوسْ!» 4خْزَرْ لِلمَلاَكْ وْهُوَ خَايِفْ وْسِأْلُو: «يَا سِيدِي عْلاَشْ جِيتْنِي.» جَاوْبُو المَلاَكْ: «الصَّلاَةْ مْتَاعِكْ وْصَدَقَاتِكْ وُصْلِتْ للهْ وْهُوَ تْذَكّْرِكْ. 5وْتَوْ أَبْعِثْ نَاسْ لْيَافَا وِاسْتَدْعَى سِمْعَانْ الِّي يِتْسَمَّى بُطْرُسْ. 6رَاهُو يُسْكُنْ فِي دَارْ سِمْعَانْ الدَّبَّاغْ القْرِيبَة مِالبْحَرْ.» 7وْبَعْدْ مَا مْشَي المَلاَكْ الِّي كَانْ يْكَلِّمْ فِي كُرْنِيلْيُوسْ، عَيِّطْ لِثْنِينْ مِنْ الخُدَّامْ مْتَاعُو وْعَسْكْرِي يْخَافْ رَبِّي مِالجْمَاعَة الِّي دِيمَا مْعَاهْ. 8وْبَعْدْ مَا حْكَالْهُمْ عَلِّي صَارْ مْعَاهْ الكُلْ، بْعَثْهُمْ لِمْدِينِةْ يَافَا.

9وْمِنْ غُدْوَة وَقْتِلِّي الثْلاَثَة رْجَالْ بْدَاوْا يُقْرْبُوا مِنْ مْدِينِةْ يَافَا، طْلَعْ بُطْرُسْ لِلسْطَحْ مْتَاعْ الدَّارْ بَاشْ يُطْلُبْ رَبِّي وِالوَقْتْ هَاذَاكَا كَانْ مْعَ نُصْفْ النْهَارْ. 10يَاخِي حَسْ رُوحُو جِيعَانْ بَرْشَة وْإِشْتْهَى بَاشْ يَاكُلْ، وَقْتِلِّي كَانُوا يْحَضّْرُولُو فِي الفْطُورْ 11شَافْ رُؤْيَا: السْمَاءْ مَحْلُولَة وْحَاجَة كِيفْ مَلْحْفَة كْبِيرَة مَرْبُوطَة مِالأَرْبْعَة أَطْرَافْ هَابْطَة وِتْفِرْشِتْ عْلَى الأَرْضْ. 12وْكَانِتْ فِيهَا أَنْوَاعْ الحَيَوَانَاتْ الكُلْهَا الِّي تِمْشِي عْلَى سَاقِيهَا وِالمِتْوَحّْشَة وِلِّي تَزْحِفْ وِلِّي اطِّيرْ فِي السْمَاء. 13وْجَاهْ صُوتْ: «يَا بُطْرُسْ، قُومْ اذْبَحْ وْكُولْ!» 14آمَا بُطْرُسْ جَاوْبُو: «لاَ يَا رَبِّي! آنَا عُمْرِي مَا كْلِيتْ شَيْء مَنْزُوسْ وِلاَّ مْحَرَّمْ.» 15يَاخِي مَرَّة أُخْرَى الصُّوتْ قَالُّو: «الِّي طَهّْرُو اللهْ مَا تْسَمِّيهِشْ إِنْتِ مَنْزُوسْ.» 16وِالشَّيْء هَاذَا تْعَاوِدْ ثْلاَثَة مَرَّاتْ، وْمِنْ بَعْدْ تِرْفَعْ المَاعُونْ لِلسْمَاء.

17بُطْرُسْ بْقَى حَايِرْ وِبْدَا يِسْإِلْ فِي رُوحُو عْلَى المَعْنَى مْتَاعْ الرُّؤْيَا هَاذِي الِّي شَافْهَا. وْإِذَا بِالرْجَالْ الِّي بْعَثْهُمْ كُرْنِيلْيُوسْ بْدَاوْا يِسْأْلُوا عْلَى دَارْ سِمْعَانْ الدَّبَّاغْ وْوُقْفُوا قُدَّامْ البَابْ 18وْسِأْلُوا: «يَاخِي زَعْمَة سِمْعَانْ الِّي يِتْسَمَّى بُطْرُسْ يُسْكُنْ هْنَا؟» 19وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا مَازَالْ بُطْرُسْ قَاعِدْ يْفَكِّرْ فِي مَعْنَى الرُّؤْيَا، يَاخِي قَالُّو الرُّوحْ القُدُسْ: «ثَمَّة ثْلاَثَة رْجَالْ قُدَّامْ البَابْ يِسْأْلُوا عْلِيكْ. 20أَهْبْطِلْهُمْ وْإِمْشِي مْعَاهُمْ مِنْ غِيرْ مَا تِتْرَدِّدْ عْلَى خَاطِرْ آنَا الِّي بْعَثْتْهُمْ.» 21هْبَطِّلْهُمْ بُطْرُسْ وْقَالْ: «آنَا الِّي تْلَوّْجُوا عْلِيهْ، عْلاَشْ جِيتُوا لِهْنَا؟» 22جَاوْبُوهْ: «القَايِدْ مْتَاعْ المْيَاةْ عَسْكْرِي كُرْنِيلْيُوسْ هُوَ رَاجِلْ صَالِحْ وِيْخَافْ رَبِّي وْشَعْبْ اليْهُودْ الكُلْهُمْ يِشْهِدْلُو بِالشَّيْء هَاذَا، أَوْحَالُو اللهْ عْلَى طْرِيقْ مَلاَكْ طَاهِرْ بَاشْ يِسْتَدْعَاكْ لْدَارُو وْيِسْمَعْ الكْلاَمْ الِّي عِنْدِكْ.» 23سْتَدْعَاهُمْ بُطْرُسْ بَاشْ يْبَاتُوا اللِّيلَة هَاذِيكَا عَنْدُو، وْفِي الصْبَاحْ مْشَى مْعَاهُمْ وِمْشَاوْ مْعَاهُمْ زَادَا جْمَاعَة مِالإِخْوَة الِّي فِي يَافَا.

24وْمِنْ غُدْوَة وُصْلُوا لِمْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة وْكَانْ كُرْنِيلْيُوسْ يِسْتَنَّى فِيهُمْ وِاسْتَدْعَى أَقَارْبُو وِصْحَابُو القْرَابْ لِيهْ. 25وَقْتِلِّي دْخَلْ بُطْرُسْ سْتَقْبْلُو كُرْنِيلْيُوسْ وِسْجِدْلُو. 26يَاخِي قَوّْمُو بُطْرُسْ وْقَالْ: «قُومْ مَانِي إِلاَّ إِنْسَانْ كِيفِكْ.» 27وِدْخَلْ بُطْرُسْ وْهُوَ يْكَلِّمْ فِيهْ وْشَافْ بَرْشَة نَاسْ. 28قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي مْحَرَّمْ عْلَى اليْهُودِي بَاشْ يِتْعَامِلْ مْعَ المُوشْ يْهُودِي وِلاَّ حَتَّى يْزُورُو فِي دَارُو. آمَا اللهْ وَرَّانِي الِّي مَا يِلْزِمْنِيشْ نْقُولْ عْلَى حَتَّى حَدْ الِّي هُوَ مَنْزُوسْ وِلاَّ مْحَرَّمْ. 29هَاذَاكَا عْلاَشْ وَقْتِلِّي سْتَدْعِيتُونِي جِيتْ طُولْ، شْنُوَّة السْبَبْ الِّي خَلاَّكُمْ تِسْتَدْعَاوْنِي؟» 30جَاوِبْ كُرْنِيلْيُوسْ: «قْبَلْ أَرْبْعَة أَيَّامْ، فِي الوَقْتْ هَاذَا بِالضَّبْطْ كُنْتْ نْصَلِّي فِي الدَّارْ مْعَ مَاضِي ثْلاَثَة، يَاخِي ظْهُرْ قُدَّامِي رَاجِلْ لاَبِسْ جِبَّة تِلْمَعْ. 31وْقَالِّي: "يَا كُرْنِيلْيُوسْ! اللهْ سْمَعْ صْلاَتِكْ وِتْذَكِّرْ صَدَقَاتِكْ. 32وْتَوْ أَبْعِثْ شْكُونْ لْيَافَا وِاسْتَدْعَى سِمْعَانْ الِّي يِتْسَمَّى بُطْرُسْ رَاهُو سَاكِنْ فِي دَارْ سِمْعَانْ الدَّبَّاغْ القْرِيبَة مِالبْحَرْ." 33يَاخِي بْعَثْتْ بَاشْ نِسْتَدْعَاكْ بِالوَقْتْ، عْمَلْتْ البَاهِي كِجِيتْ، وْإِحْنَا تَوْ الكُلْنَا حَاضْرِينْ قُدَّامْ اللهْ بَاشْ نِسْمْعُوا الِّي أُمْرِكْ بِيهْ رَبِّي الكُلْ.»

الوَعْظَة مْتَاعْ بُطْرُسْ

34بْدَا بُطْرُسْ يِتْكَلِّمْ وْقَالْ: «آنَا بِالحَقْ عْرَفْتْ الِّي اللهْ مَا يْفَضِّلْ حَدْ عْلَى الآخَرْ. 35وْهُوَ يِقْبِلْ كُلْ وَاحِدْ يْخَافْ رَبِّي وْيَعْمِلْ الخِيرْ مَهْمَا كَانْ جِنْسُو. 36وِبْعَثْ كِلْمْتُو لْبَنِي إِسْرَائِيلْ، وْبَشِّرْهُمْ بِالسَّلاَمْ الِّي يْجِي عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي هُوَ رَبْ النَّاسْ الكُلْ. 37وْإِنْتُومَا لاَزِمْ عْرَفْتُوا الِّي صَارْ فِي اليَهُودِيَّة. وْأَوِّلْ حَاجَة وُقْعِتْ بْدَاتْ فِي الجَلِيلْ بَعْدْ المَعْمُودِيَّة الِّي نَادَى بِيهَا يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ. 38اللهْ مْسَحْ يَسُوعْ النَّاصْرِي بِالرُّوحْ القُدُسْ وْبِالقُوَّة وْكَانْ يِمْشِي مِنْ بُقْعَة لْبُقْعَة يَعْمِلْ فِي الخِيرْ وْيِشْفِي فِي النَّاسْ الِّي تْسَلِّطْ عْلِيهُمْ بْلِيسْ الكُلْهُمْ عْلَى خَاطِرْ اللهْ كَانْ مْعَاهْ. 39وْإِحْنَا شْهُودْ عْلَى كُلْ الِّي عَمْلُو فِي بْلاَدْ اليْهُودْ وْفِي أُورْشَلِيمْ وْبِالحَقْ قَتْلُوهْ كِعَلّْقُوهْ عْلَى لُوحَة. 40آمَا اللهْ قَوّْمُو مِالمُوتْ فِي النْهَارْ الثَّالِثْ وْخَلاَّهْ يُظْهُرْ. 41مُوشْ لِلنَّاسْ الكُلْ آمَا لِلشْهُودْ الِّي خْتَارْهُمْ اللهْ مِنْ قْبَلْ. لِينَا أَحْنَا الِّي كْلِينَا وِشْرَبْنَا مْعَاهْ بَعْدْ مَا قَامْ مِالمُوتْ. 42مْبَاعِدْ أْمَرْنَا بَاشْ نْبَشّْرُوا بِيهْ شَعْبْنَا، وْنِشْهْدُوا الِّي اللهْ حَطُّو بَاشْ يْكُونْ القَاضِي الِّي يْحَاسِبْ الحَيِّينْ وِالمُوتَي. 43الأَنْبِيَاءْ الكُلْ يِشْهْدُولُو الِّي كُلْ مِنْ يِمِّنْ بِيهْ ذْنُوبُو تِتْغْفِرْ فِي إِسْمُو.»

الرُّوحْ القُدُسْ يْجِي لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ

44وَقْتِلِّي كَانْ بُطْرُسْ يِتْكَلِّمْ بِالكْلاَمْ هَاذَا جَا الرُّوحْ القُدُسْ لِلِّي كَانُوا يِسْمْعُوا فِي كْلاَمُو. 45يَاخِي تْعَجّْبُوا المُؤْمْنِينْ اليْهُودْ الِّي جَاوْ مْعَ بُطْرُسْ الِّي المَوْهْبَة مْتَاعْ الرُّوحْ القُدُسْ تِعْطَاتْ زَادَا لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ. 46وْسَمْعُوهُمْ يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة وِيْسَبّْحُوا فِي اللهْ وْقَالْ بُطْرُسْ: 47«حَتَّى وَاحِدْ مَا يْنَجِّمْ يْحُوزْ المَاء بَاشْ مَا يِتْعَمّْدُوشْ النَّاسْ الِّي خْذَاوْ الرُّوحْ القُدُسْ كِيفْنَا؟» 48وِأْمَرْ بَاشْ يِتْعَمّْدُوا بْإِسْمْ يَسُوعْ المَسِيحْ، وْمِنْ بَعْدْ طَلْبُوا مِنُّو بَاشْ يُقْعُدْ مْعَاهُمْ أَيَّامَاتْ أُخْرِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index