Search form

أَعْمَالْ 10:45

45يَاخِي تْعَجّْبُوا المُؤْمْنِينْ اليْهُودْ الِّي جَاوْ مْعَ بُطْرُسْ الِّي المَوْهْبَة مْتَاعْ الرُّوحْ القُدُسْ تِعْطَاتْ زَادَا لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index