Search form

أَعْمَالْ 10:7

7وْبَعْدْ مَا مْشَي المَلاَكْ الِّي كَانْ يْكَلِّمْ فِي كُرْنِيلْيُوسْ، عَيِّطْ لِثْنِينْ مِنْ الخُدَّامْ مْتَاعُو وْعَسْكْرِي يْخَافْ رَبِّي مِالجْمَاعَة الِّي دِيمَا مْعَاهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index