Search form

أَعْمَالْ 11:17

17إِذَا كَانْ اللهْ عْطَاهُمْ نَفْسْ المَوْهْبَة الِّي عْطَاهَالْنَا وَقْتِلِّي امِّنَّا بِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ، شْكُونْ آنَا بَاشْ نَمْنِعْ اللهْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index