Search form

أَعْمَالْ 11:19

كَنِيسِةْ أَنْطَاكْيَا

19آمَا المُؤْمْنِينْ الِّي تْفَرّْقُوا بِسْبَبْ الإِضْطِهَادْ الِّي عَانُوا مِنُّو بَعْدْ مَا مَاتْ اسْتِفَانُوسْ تْعَدَّاوْ عْلَى فِينِيقْيَة وْقُبْرُصْ وْأَنْطَاكْيَة وْهُومَا يْبَشّْرُوا بِالكِلْمَة فِي اليْهُودْ آكَاهُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index