Search form

أَعْمَالْ 11:2

2وَقْتِلِّي رْجَعْ بُطْرُسْ لْأُورْشَلِيمْ نَاقْشُوهْ المُؤْمْنِينْ اليْهُودْ الِّي هُومَا مْطَهّْرِينْ وْعَارْضُوهْ وْقَالُولُو:

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index