Search form

أَعْمَالْ 12

يَعْقُوبْ مَاتْ شَهِيدْ

1فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا بْدَا المَلِكْ هِيرُودُسْ يِضْطَهِدْ فِي جْمَاعَة مِالمُؤْمْنِينْ الِّي فِي الكَنِيسَة. 2وِقْتَلْ يَعْقُوبْ خُو يُوحَنَّا بْسِيفْ. 3وَقْتِلِّي شَافْ الِّي الشَّيْء هَاذَا يْرَضِّي اليْهُودْ قَرِّرْ بَاشْ يْزِيدْ يْشِدْ بُطْرُسْ، وِالشَّيْء هَاذَا وْقَعْ فِي أَيَّامَاتْ عِيدْ الفْطِيرْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 4وَقْتِلِّي شَدُّو، حَطُّو فِي الحَبْسْ وْكَانُوا يْعِسُّوا عْلِيهْ أَرْبْعَة مَجْمُوعَاتْ، وْكُلْ مَجْمُوعَة فِيهَا أَرْبْعَة عَسَّاسَا، وْكَانْ نَاوِي بَاشْ يْسَلّْمُو لِليْهُودْ بَعْدْ عِيدْ الفِصْحْ. 5وْخَلاَّهْ فِي الحَبْسْ، آمَا الكَنِيسَة كَانِتْ تْصَلِّي للهْ بْقُوَّة مِنْ أَجْلْ بُطْرُسْ.

بُطْرُسْ يِمْنَعْ مِالحَبْسْ

6وْفِي اللِّيلَة الِّي قْبَلْ النْهَارْ الِّي نْوَى فِيهْ هِيرُودُسْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهْ، كَانْ بُطْرُسْ رَاقِدْ بِينْ زُوزْ جُنُودْ وْمَرْبُوطْ بْزُوزْ سْلاَسِلْ، وْقُدَّامْ البَابْ عَسَّاسَا يْعِسُّوا عْلَى الحَبْسْ. 7يَاخِي جَا مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ، وْتِمْلاَتْ الزِّنْزَانَة بِالنُّورْ وِضْرَبْ المَلاَكْ بُطْرُسْ عْلَى جَنْبُو وْفَيّْقُو وْقَالُّو: «قُومْ فِيسَعْ!» يَاخِي طَاحُوا الزُّوزْ سْلاَسِلْ مِنْ يْدِيهْ. 8وْقَالُّو المَلاَكْ: «تْحَزِّمْ وْإِلْبِسْ صَنْدَالِكْ.» وِعْمَلْ بُطْرُسْ كِيمَا قَالُّو، مِنْ بَعْدْ قَالُّو: «إِلْبِسْ جِبّْتِكْ وْتَبِّعْنِي.» 9خْرَجْ بُطْرُسْ يْتَبَّعْ فِي المَلاَكْ، وْمَا كَانِشْ يَعْرِفْ الِّي الشَّيْء الِّي قَاعِدْ يَاقَعْ مْعَ المَلاَكْ حْقِيقَة. وْكَانْ مَاشِي فِي بَالُو الِّي هُوَ قَاعِدْ يْشُوفْ فِي رُؤْيَا. 10وِتْعَدَّى عْلَى بُقْعِةْ العَسَّة الأُولَى وْمِنْ بَعْدْ الثَّانْيَة، وَقْتِلِّي وُصْلُوا لِلبَابْ الحْدِيدْ الِّي يْوَصِّلْ لِلمْدِينَة، تْحِلِّلْهُمْ وَحْدُو وْخَرْجُوا، وْوَقْتِلِّي تْعَدَّاوْ الطْرِيقْ الأُوِّلْ خَلاَّهْ المَلاَكْ بِالوَقْتْ.

11وَقْتْهَا فَاقْ بُطْرُسْ وْقَالْ: «تَوْ تْأَكِّدْتْ بِالحَقْ الِّي الرَّبْ بْعَثْ مَلاَكْ وْمَنَّعْنِي مِنْ يِدْ هِيرُودُسْ وْمِالشَّيْء الِّي بَاشْ يَعْمْلُوهْ فِيَّ اليْهُودْ.» 12وْبَعْدْ مَا فْهِمْ الشَّيْء هَاذَا مْشَى لْدَارْ مَرْيَمْ أُمْ يُوحَنَّا الِّي يْنَادِيوْلُو مَرْقُسْ، وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا كَانُوا ثَمَّة بَرْشَة مُؤْمْنِينْ مُجْتَمْعِينْ يْصَلِّيوْ فِي الدَّارْ هَاذِيكَا. 13وَقْتِلِّي وْصُلْ دَقْ البَابْ البَرَّانِي، جَاتْ خْدِيمَة اسْمْهَا رُودَة بَاشْ تْشُوفْ شْكُونْ. 14وَقْتِلِّي عَرْفِتْ الِّي هُوَ صُوتْ بُطْرُسْ، مَا حَلِّتْشْ البَابْ مِالفَرْحَة، آمَا مْشَاتْ تِجْرِي لْدَاخِلْ تْخَبِّرْ فِي النَّاسْ المُوجُودِينْ بِلِّي بُطْرُسْ وَاقِفْ قُدَّامْ البَابْ. 15قَالُولْهَا: «إِنْتِ هْبِلْتْ!» آمَا هِيَ شَدِّتْ صْحِيحْ فِي كْلاَمْهَا، يَاخِي قَالُوا: «بَالِكْشْ هَاذَا مَلاَكْ بُطْرُسْ!» 16وِقْعَدْ بُطْرُسْ يْدُقْ فِي البَابْ حَتَّى لِينْ حَلُّولُو، وِلِّي شَافُوهْ بِهْتُوا. 17يَاخِي هَزْ ايدُو بَاشْ يُسْكْتُوا وِحْكَالْهُمْ كِيفَاشْ الرَّبْ خَرّْجُو مِالحَبْسْ وْقَالْ: «قُولُوا لْيَعْقُوبْ وِالإِخْوَة عْلَى الشَّيْء هَاذَا.» وْعَاوِدْ خْرَجْ وِمْشَى لْبُقْعَة أُخْرَى.

18وَقْتِلِّي طْلَعْ النْهَارْ، صَارِتْ خُوضَة كْبِيرَة بِينْ العَسْكِرْ وِبْدَاوْا يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ: آشْ صَارْ لْبُطْرُسْ؟ 19وَقْتِلِّي هِيرُودُسْ أْمَرْ بَاشْ يْجِيبُوهْ، وْمَا لْقَاهِشْ، حَقِّقْ مْعَ العَسْكِرْ وِأْمَرْ بَاشْ يِعْدْمُوهُمْ. مِنْ بَعْدْ نَقِّلْ هِيرُودُسْ مِنْ مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة وِسْكِنْ فِي قَيْصَرِيَّة.

مُوتْ هِيرُودُسْ

20وْهِيرُودُسْ كَانْ نَاقِمْ عْلَى أَهْلْ صُورْ وْصَيْدَا. يَاخِي تْفَاهْمُوا مْعَ بْعَضْهُمْ وْجَاوْهْ، وْجَابُوا مْعَاهُمْ بْلاَسْتُسْ الحَاجِبْ مْتَاعْ المَلِكْ بَاشْ يَعْطِيهُمْ الأَمَانْ عْلَى خَاطِرْ المَنْطْقَة مْتَاعْهُمْ كَانِتْ عَايْشَة مِنْ مَمْلِكْةْ هِيرُودُسْ. 21وْفِي النْهَارْ الِّي بَاشْ يْقَابِلْ فِيهْ النَّاسْ هَاذُمْ، لْبِسْ هِيرُودُسْ الكِسْوَة المُلُوكِيَّة وِقْعَدْ عْلَى العَرْشْ وِخْطَبْ عْلِيهُمْ. 22يَاخِي صَاحْ الشَّعْبْ وْقَالُوا: «هَاذَا صُوتْ إِلاَهْ، مُوشْ صُوتْ إِنْسَانْ.» 23وْبِالوَقْتْ ضْرَبْ مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ هِيرُودُسْ عْلَى خَاطْرُو مَا عْطَاشْ المَجْدْ للهْ، وِكْلاَهْ الدُّودْ وْمَاتْ.

24وْكِلْمِةْ اللهْ كَانِتْ قَاعْدَة تِكْبِرْ وِلِّي امّْنُوا بِيهَا مَاشِينْ وْيُكْثْرُوا. 25وْبَعْدْ مَا بَرْنَابَا وْشَاوُلْ كَمّْلُوا خِدْمِتْهُمْ فِي أُورْشَلِيمْ، رَجْعُوا لأَنْطَاكِيَة وِمْعَاهُمْ يُوحَنَّا الِّي يْنَادِيوْلُو مَرْقُسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index