Search form

أَعْمَالْ 12:14

14وَقْتِلِّي عَرْفِتْ الِّي هُوَ صُوتْ بُطْرُسْ، مَا حَلِّتْشْ البَابْ مِالفَرْحَة، آمَا مْشَاتْ تِجْرِي لْدَاخِلْ تْخَبِّرْ فِي النَّاسْ المُوجُودِينْ بِلِّي بُطْرُسْ وَاقِفْ قُدَّامْ البَابْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index