Search form

أَعْمَالْ 12:3

3وَقْتِلِّي شَافْ الِّي الشَّيْء هَاذَا يْرَضِّي اليْهُودْ قَرِّرْ بَاشْ يْزِيدْ يْشِدْ بُطْرُسْ، وِالشَّيْء هَاذَا وْقَعْ فِي أَيَّامَاتْ عِيدْ الفْطِيرْ مْتَاعْ اليْهُودْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index