Search form

أَعْمَالْ 12:4

4وَقْتِلِّي شَدُّو، حَطُّو فِي الحَبْسْ وْكَانُوا يْعِسُّوا عْلِيهْ أَرْبْعَة مَجْمُوعَاتْ، وْكُلْ مَجْمُوعَة فِيهَا أَرْبْعَة عَسَّاسَا، وْكَانْ نَاوِي بَاشْ يْسَلّْمُو لِليْهُودْ بَعْدْ عِيدْ الفِصْحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index