Search form

أَعْمَالْ 13:12

12وَقْتِلِّي شَافْ الوَالِي شْنُوَّة الِّي صَارْ، إِمِّنْ وْهُوَ بَاهِتْ فِي تَعْلِيمْ الرَّبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index