Search form

أَعْمَالْ 14

فِي إِيقُونِيَّة

1وْفِي إِيقُونْيَة دْخَلْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا لِلمَجْمَعْ مْتَاعْ اليْهُودْ كِالعَادَة وِبْدَاوْا يِتْكَلّْمُوا حَتَّى لِينْ امّْنُوا بَرْشَة مِاليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ. 2آمَا اليْهُودْ الِّي مَا امّْنُوشْ حَرّْشُوا النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ فِي الإِخْوَة وْفَسّْدُولْهُمْ عْقُولْهُمْ. 3آمَا بُولُسْ وْبَرْنَابَا قَعْدُوا مُدَّة طْوِيلَة فِي البُقْعَة هَاذِيكَا، يْبَشّْرُوا جْهَارْ بِالمَسِيحْ الِّي عَاوِنْهُمْ وِشْهِدْ لْكِلْمِةْ نِعْمْتُو بْمُعْجْزَاتْ وِعْجَايِبْ عْمَلْهَا عْلَى يْدِينْ الرُّسُلْ. 4وِاتْقِسْمُوا أَهْلْ إِيقُونِيَّة لْفِرْقْتِينْ: جْمَاعَة مْعَ اليْهُودْ وِالأُخْرِينْ مْعَ الرُّسُلْ. 5وْقَرَرُوا اليْهُودْ وِالشْيُوخْ مْتَاعْهُمْ وِالنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ بَاشْ يْهِينُوا الرُّسُلْ وْيُرْجْمُوهُمْ. 6يَاخِي عِلْمُوا بِيهُمْ وْهَرْبُوا لِمْدِينِةْ لِسْتْرَة وْدَرْبَة الِّي فِي مَنْطِقْةْ لِيكَأُونِيَّة وِالمَنَاطِقْ الِّي دَايْرَة بِيهُمْ. 7وْكَمّْلُوا يْبَشّْرُوا الغَادِي.

فِي لِسْتْرَة وْدَرْبَة

8وْثَمَّة رَاجِلْ مَشْلُولْ يُسْكُنْ فِي مْدِينِةْ لِسْتْرَة كَانْ قَاعِدْ غَادِي، وْمِلِّي تُولِدْ عُمْرُو مَا مْشَى. 9كَانْ يِسْمَعْ فِي كْلاَمْ بُولُسْ، ثَبِّتْ فِيهْ بُولُسْ وْشَافْ الِّي هُوَ عَنْدُو إِيمَانْ بَاشْ يَبْرَى. 10نَادَاهْ بْصُوتْ عَالِي: «قُومْ آقِفْ عْلَى سَاقِيكْ!» يَاخِي قَامْ الرَّاجِلْ وِبْدَا يْنَقِّزْ وْيِمْشِي. 11وَقْتِلِّي الحَاضْرِينْ شَافُوا الشَّيْء الِّي عَمْلُو بُولُسْ صَاحُوا بِاللَّهْجَة اللِّيكَأُونِيَّة: «هَاوْ الآلْهَة ظُهْرُوا فِي هَيْئِةْ عْبَادْ وْهُبْطُوا عِنْدْنَا.» 12وْسَمَّاوْ بَرْنَابَا زَفْسْ، وْبُولُسْ هَرْمَسْ عْلَى خَاطْرُو هُوَ الِّي كَانْ يِتْكَلِّمْ 13وِالكَاهِنْ مْتَاعْ زَفْسْ الِّي المَعْبِدْ مْتَاعْهَا البَرَّا مِالمْدِينَة جَابْ تِيجَانْ مِنْ النُّوَّارْ وْثِيرَانْ لْوِينْ البَابْ بَاشْ يْقَدِّمْهُمْلْهُمْ ذْبِيحَة. 14وَقْتِلِّي الرُّسُلْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا سَمْعُوا بِالشَّيْء هَاذَا قَطّْعُوا حْوَايِجْهُمْ وِمْشَاوْ لِلنَّاسْ المُجْتَمْعِينْ وْهُومَا 15يْصِيحُوا: «يَا نَاسْ، عْلاَشْ تَعْمْلُوا فِي الشَّيْء هَاذَا، رَانَا بَشَرْ ضْعَافْ كِيفْكُمْ وِنْبَشّْرُوا فِيكُمْ بَاشْ تْبَطّْلُوا الحَاجَاتْ الفَارْغَة هَاذِي وْتَرْجْعُوا للهْ الحَيْ الِّي خْلَقْ الأَرْضْ وِالسْمَاءْ وِالبْحَرْ وْكُلْ مَا فِيهُمْ. 16وْخَلَّى الشْعُوبْ القْدِيمَة يِمْشِيوْ فِي الطْرِيقْ الِّي خْتَارُوهْ. 17وْفِي نَفْسْ الوَقْتْ مَاخَلاَّهُمْشْ بْلاَشْ شَاهِدْ يْدِلّْهُمْ لِلخِيرْ، وْهُوَ مَازَالْ لْتَوَّا يِنْعِمْ عْلِيكُمْ بِالخِيرْ وْيَعْطِيكُمْ المْطَرْ مِالسْمَاءْ وِمْوَاسِمْ صَابَة وِيْشَبِّعْكُمْ بِالمَاكْلَة وِيْفَرَّحْ قْلُوبْكُمْ.» 18وْبِصْعُوبَة قِدْرُوا بِالكْلاَمْ هَاذَا انّْهُمْ يَقْنْعُوا النَّاسْ بَاشْ مَا يْقَدّْمُولْهُمْشْ ذْبَايِحْ.

19وْبَعْدْ هَاذَا جَاوْ جْمَاعَة مِاليْهُودْ مِنْ أَنْطَاكْيَة وْإِيقُونْيَة وْحَرّْشُوا النَّاسْ، يَاخِي رُجْمُوا بُولُسْ وْجَرُّوهْ البَرَّة مِالمْدِينَة مَاشِي فِي بَالْهُمْ الِّي هُوَ مَاتْ. 20آمَا كِدَارُوا بِيهْ التْلاَمْذَة قَامْ وِرْجَعْ لِلمْدِينَة. وْمِنْ غُدْوَة سَافِرْ مْعَ بَرْنَابَا لْدَرْبَة.

بُولُسْ وْبَرْنَابَا يَرْجْعُوا لأَنْطَاكِيَة الِّي فِي سُورْيَة

21وْبَشِّرْ أَهْلْ دَرْبَة بِالمَسِيحْ وْبَرْشَة مِنْهُمْ وَلاَّوْ مِنْ تْلاَمِذْةْ الرَّبْ، وْمِنْ بَعْدْ رُجْعُوا الِّسْتْرَة وْمِنْهَا هِيَ لْإِيقُونِيَّة وْفِي الإِخِّرْ لْأَنْطَاكْيَة. 22كَانُوا يْقَوِّيوْ فِي عَزِيمِةْ التْلاَمْذَة وِيْشَجّْعُوا فِيهُمْ بَاشْ يِثْبْتُوا فِي الإِيمَانْ وِيْأَكّْدُوا عْلِيهُمْ: «لاَزِمْنَا نْعَانُوا مِنْ بَرْشَة مَشَاكِلْ وْأَوْقَاتْ صْعِيبَة بَاشْ نُدْخْلُوا لْمَمْلِكْةْ اللهْ.» 23وِخْتَارُوا التْلاَمْذَة شْيُوخْ حَطُّوهُمْ فِي كُلْ كَنِيسَة وْصَلاَّوْ وْصَامُوا وْخَلاَّوْهُمْ فِيدْ رَبِّي الِّي امّْنُوا بِيهْ.

24وْمِنْ بَعْدْ قَصُّوا عْلَى مَنْطِقْةْ بِيسِيدِيَّة وْوُصْلُوا لْبَمْفِيلِيَّة. 25وْبَشّْرُوا بْكِلْمِةْ اللهْ فِي بَرْجَة، وْمِنْ بَعْدْ هَبْطُوا لْأَتَّالِيَة. 26وْمِنْ الغَادِي رَجْعُوا عْلَى البْحَرْ لِمْدِينِةْ أَنْطَاكْيَة، وِينْ المُؤْمْنِينْ طَلْبُوا مِنْ اللهْ بَاشْ يْعَاوِنْهُمْ عْلَى الخِدْمَة الِّي تَوَّا كَمّْلُوهَا. 27وَقْتِلِّي وُصْلُوا سْتَدْعَاوْا الكَنِيسَة وْعَمْلُوا اجْتِمَاعْ، وِحْكُولْهُمْ عْلَى الحَاجَاتْ الِّي اللهْ عْمَلْهَا عْلَى طْرِيقْهُمْ وْكِيفَاشْ حَلْ بَابْ الإِيمَانْ حَتَّى لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ. 28وْقَعْدُوا مْعَ التْلاَمْذَة لْمُدَّة طْوِيلَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index