Search form

أَعْمَالْ 15:10

10إِمَّالاَ تَوْ عْلاَشْ تْجَرّْبُوا فِي اللهْ وِتْحُطُّوا عْلَى تْلاَمِذْةْ الرَّبْ فِي حِمْلْ جْدُودْنَا مَا نَجّْمُوشْ يْهِزُّوهْ وْإِحْنَا زَادَا مَا نَاشْ قَادْرِينْ عْلِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index