Search form

أَعْمَالْ 15:3

3وْبَعْدْ مَا سَلّْمِتْ عْلِيهُمْ الكَنِيسَة سَافْرُوا لْأُورْشَلِيمْ وِتْعَدَّاوْ عْلَى فِينِيقْيَة وِالسَّامْرَة يْخَبّْرُوا فِي المُؤْمْنِينْ الكُلْ الِّي النَّاسْ الِّي مَاهُمْشْ يْهُودْ زَادَا وَلاَّوْ مَسِيحِيِّينْ وِالخْبَرْ فَرَّحْ الإِخْوَة الكُلْ فَرْحَة كْبِيرَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index