Search form

أَعْمَالْ 15:39

39وْوُقْعُتْ عَرْكَة بِالكْلاَمْ مَا بِينَاتْهُمْ وْبِعْدُوا عْلَى بْعَضْهُمْ، يَاخِي بَرْنَابَا هَزْ مَرْقُسْ مْعَاهْ وْسَافْرُوا عْلَى البْحَرْ لْقُبْرُصْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index