Search form

أَعْمَالْ 15:8

8وِالله الِّي يِعْلِمْ بِلِّي فِي القْلُوبْ شْهِدِّلْهُمْ وَقْتِلِّي عْطَاهُمْ الرُّوحْ القُدُسْ كِيفْ مَا عْطَانَا أَحْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index