Search form

أَعْمَالْ 16:12

12وْمِنْ وِلاَيِةْ مَقْدُونِيَّة تْعَدِّينَا لِمْدِينِةْ فِيلِبِّي الِّي هِيَ مِنْ أَكْبِرْ المُدُنْ الِّي مِسْتَعْمْرِينْهَا الرُّومَانْ وِبْقِينَا الغَادِي أَيَّامَاتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index