Search form

أَعْمَالْ 17:1

فِي تْسَالُونِيكِي

1وْصُلْ بُولُسْ وْسِيلاَ لِمْدِينِةْ تْسَالُونِيكِي بَعْدْ مَا تْعَدَّاوْ عْلَى مْدِينِةْ أَمْفِيبُولِيسْ وِمْدِينِةْ أَبُولُونِيَّة. وْكَانْ ثَمَّة مَجْمَعْ مْتَاعْ يْهُودْ فِي مْدِينِةْ تْسَالُونِيكِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index