Search form

أَعْمَالْ 17:13

13وْعَرْفُوا اليْهُودْ الِّي فِي تْسَالُونِيكِي الِّي بُولُسْ يْبَشِّرْ بْكِلْمِةْ اللهْ فِي مْدِينِةْ بِيرِيَّة. خَلْطُوا عْلِيهْ وِبْدَاوْا يْهَيّْجُوا عْلِيهْ فِي النَّاسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index