Search form

أَعْمَالْ 17:23

23وَقْتِلِّي كُنْتْ نْدُورْ فِي مْدِينِتْكُمْ وْنُخْزُرْ لِلمَعَابِدْ مْتَاعْكُمْ لْقِيتْ مَذْبَحْ مَكْتُوبْ عْلِيهْ: لْإِلاَهْ مَجْهُولْ. آنَا رَانِي قَاعِدْ نْبَشِّرْ فِيكُمْ بِالإِلاَهْ المَجْهُولْ هَاذَا الِّي إِنْتُومَا تِعْبْدُوا فِيهْ وْمَا تَعْرْفُوهِشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index