Search form

أَعْمَالْ 17:24

24اللهْ الِّي خْلَقْ العَالَمْ وْكُلْ مَا فِيهْ، الِّي مَا يُسْكُنْشْ فِي مَعَابِدْ بْنَاتْهَا يْدِينْ البَشَرْ عْلَى خَاطْرُو هُوَ الِّي يِمْلِكْ السْمَاءْ وِالأَرْضْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index