Search form

أَعْمَالْ 18

فِي كُورِنْثُوسْ

1وْبَعْدْ هَاذَا سَافِرْ بُولُسْ مِنْ أَثِينَا لِمْدِينِةْ كُورِنْثُوسْ. 2وِتْلاَقَى مْعَ يْهُودِي إِسْمُو أَكِيلاَ مُولُودْ فِي مْدِينِةْ بُنْطُسْ. مَازَالْ كِجَا مْعَ مَرْتُو بْرِيسْكِلَّة مِنْ إِيطَالْيَا عْلَى خَاطِرْ القَيْصِرْ كْلُودْيُوسْ أْمَرْ بَاشْ يْطَرِّدْ اليْهُودْ الِّي فِي رُومَا الكُلْهُمْ، يَاخِي مْشَالْهُمْ بُولُسْ. 3قْعَدْ عِنْدْهُمْ وِخْدِمْ مْعَاهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا يَصْنْعُوا فِي الخْيَامْ كِيفُو 4وْكَانْ فِي كُلْ سِبْتْ يِتْنَاقِشْ مْعَ النَّاسْ الِّي يْجِيوْ لِلمَجْمَعْ، وْيَقْنِعْ فِي اليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ.

5وَقْتِلِّي وُصْلُوا سِيلاَ وْتِيمُوثَاوُسْ مِنْ جِيهِةْ مَقْدُونِيَّة عْطَى بُولُسْ وَقْتُو الكُلْ لِلتَّبْشِيرْ وِبْقَى يِشْهِدْ لِليْهُودْ الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ. 6آمَا هُومَا عَارْضُوهْ وِبْدَاوْا يَكْفْرُوا بِيهْ، يَاخِي نْفَضْ حْوَايْجُو وْقَالِلْهُمْ: «دَمّْكُمْ عْلَى رُوسْكُمْ، آنَا بَرِيءْ مِنْ ذْنُوبْكُمْ. وْمِنْ تَوَّا آنَا بَاشْ نِمْشِي وِنْبَشِّرْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ.» 7وْمِنْ بَعْدْ خْرَجْ بُولُسْ مِنْ المَجْمَعْ وِمْشَى ضِيفْ لْدَارْ رَاجِلْ يِعْبِدْ فِي رَبِّي إِسْمُو تِيطُسْ يُوسْتُسْ، ودَارُو كَانِتْ لاَصْقَة فِي المَجْمَعْ. 8وْإِمِّنْ كْرِيسْبُسْ رَئِيسْ المَجْمَعْ بِالرَّبْ هُوَ وْعَايِلْتُو الكُلْ، وْبَرْشَة مِنْ أَهْلْ كُورِنْثُوسْ سَمْعُوا بِالتَّبْشِيرْ مْتَاعْ بُولُسْ وِامّْنُوا وِتْعَمّْدُوا. 9وْفِي لِيلَة ظْهُرْ الرَّبْ لْبُولُسْ فِي رُؤْيَا وْقَالُّو: «مَا تْخَافِشْ، آمَا تْكَلِّمْ وْمَا تُسْكُتْشْ. 10آنَا مْعَاكْ وْحَتَّى حَدْ مَا يِقْدِرْ يَعْمِلِّكْ حَتَّى حَاجَة خَايْبَة عْلَى خَاطِرْ عِنْدِي بَرْشَة نَاسْ فِي المْدِينَة هَاذِي.» 11وِقْعَدْ بُولُسْ فِي كُورِنْثُوسْ عَامْ وْسِتَّة شْهُورْ يْعَلِّمْ فِي النَّاسْ فِي كْلاَمْ اللهْ

12وَقْتِلِّي كَانْ غَالْيُونْ وَالِي عْلَى مَنْطِقْةْ أَخَائِيَة جَاوْ اليْهُودْ كِلْمَة وَحْدَة عْلَى بُولُسْ وْهَزُّوهْ لِلمَحْكْمَة. 13وِشْكَاوْ بِيهْ وْقَالُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا يْحَاوِلْ يَقْنِعْ النَّاسْ بَاشْ يِعْبْدُوا اللهْ بْطَرِيقَة تْخَالِفْ الشَّرِيعَة مْتَاعْنَا.» 14وَقْتِلِّي بُولُسْ حَبْ يْدَافِعْ عْلَى رُوحُو، تْكَلِّمْ الوَالِي غَالْيُونْ وْقَالْ لِليْهُودْ: «كَانْ جَاتْ القَضِيَّة هَاذِي فِيهَا جْرِيمَة وِلاَّ تُهْمَة تَالِي رَانِي سْمَعْتْ كْلاَمْكُمْ. 15آمَا مَا دَامِتْ القَضِيَّة هَاذِي السْبَبْ مْتَاعْهَا كْلاَمْ وْأَسَامِي وْحَاجَاتْ تْخُصْ الشَّرِيعَة مْتَاعْكُمْ مَا عْلِيكُمْ كَانْ تْحِلُّوهَا مَا بِينَاتْكُمْ، آنَا مَا نْحِبِّشْ نُحْكُمْ فِي القَضَايَا هَاذُمْ.» 16وْمِنْ بَعْدْ طَرِّدْهُمْ مِالمَحْكْمَة. 17يَاخِي هَزُّوا سُوسْتَانِيسْ رَئِيسْ المَجْمَعْ وْضَرْبُوهْ قُدَّامْ المَحْكْمَة آمَا غَالْيُونْ مَا ادَّخِّلْشْ.

بُولُسْ يَرْجَعْ لأَنْطَاكْيَا

18قْعَدْ بُولُسْ فِي كُورِنْثُوسْ مُدَّة طْوِيلَة، مِنْ بَعْدْ وَدِّعْ الإِخْوَة وْسَافِرْ عْلَى البْحَرْ وِمْشَى لْسُورْيَة وِمْعَاهْ بْرِيسْكِلَّة وْأَكِيلاَ بَعْدْ مَا حَجِّمْ شَعْرُو فِي مْدِينِةْ كَنْخَرِيَّة عْلَى خَاطْرُو كَانْ وَاعِدْ وِعْدَة لْرَبِّي. 19وَقْتِلِّي وُصْلُوا لْأَفَسُسْ خَلاَّهُمْ بُولُسْ الغَادِي وِدْخَلْ لِلمَجْمَعْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِتْنَاقِشْ مْعَاهُمْ. 20وْطَلْبُوا مِنُّو بَاشْ يَبْقَى مْعَاهُمْ مُدَّة أَطْوِلْ، آمَا هُوَ مَا قْبِلْشْ. 21وَدِّعْهُمْ وْقَالْ: «إِنْ شَاءْ اللهْ نَرْجْعِلْكُمْ.» مِنْ بَعْدْ سَافِرْ عْلَى البْحَرْ مِنْ أَفَسُسْ. 22وِهْبَطْ فِي قَيْصَرِيَّة وِطْلَعْ وْسَلِّمْ عْلَى الكَنِيسَة، مِنْ بَعْدْ هْبَطْ لِمْدِينِةْ أَنْطَاكْيَة. 23وْعَدَّى فِيهَا مُدَّة، وْبَعْدْ بْدَا يِتْنَقِّلْ فِي جِيهِةْ غَلاَطْيَة وْفَرِيجِيَّة مِنْ بْلاَصَة لِبْلاَصَة وْهُوَ يْشَجَّعْ فِي التْلاَمْذَة الكُلْهُمْ.

أَبُلُّوسْ فِي أَفَسُسْ وْأَخَائِيَّة

24وْجَا لْأَفَسُسْ يْهُودِي إِسْمُو أَبُلُّوسْ، أَصْلُو مِنْ الإِسْكَنْدَرِيَّة وْهُوَ رَاجِلْ يِتْكَلِّمْ بِالقْدَا وْيَعْرِفْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ. 25وْيِتْعَلِّمْ فِي طْرِيقْ الرَّبْ، وِبْدَا يُخْطُبْ بْقُوَّة كْبِيرَة وِيْعَلِّمْ فِي النَّاسْ بِالضَّبْطْ فِي الحَاجَاتْ الِّي تْخُصْ يَسُوعْ تَعْلِيمْ صْحِيحْ رَغْمِلِّي هُوَ مَا كَانْ يَعْرِفْ كَانْ مَعْمُودِيِّةْ يُوحَنَّا. 26وِبْدَا يِتْكَلِّمْ جْهَارْ فِي المَجْمَعْ، يَاخِي سَمْعُوهْ أَكِيلاَ وِبْريسْكِلَّة وْهَزُّوهْ مْعَاهُمْ وْزَادُوا وَضّْحُولُو طْرِيقْ اللهْ. 27وْحَبْ أَبُلُّوسْ بَاشْ يْسَافِرْ لِبْلاَدْ أَخَائِيَة وْشَجّْعُوهْ الإِخْوَة عْلَى الشَّيْء هَاذَا وْكِتْبُوا جْوَابْ لِلتْلاَمْذَة الِّي غَادِي بَاشْ يْرَحّْبُوا بِيهْ، وَقْتِلِّي وْصُلْ عَاوِنْ المُؤْمْنِينْ بَرْشَة بِالنِّعْمَة الِّي عْطَاهَالُو رَبِّي. 28وْكَانْ يْنَاقِشْ فِي اليْهُودْ بْقُوَّة وِجْهَارْ وْيَقْنِعْ فِيهُمْ بْأَدِلَّة مِالكْتَابْ المُقَدَّسْ الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index