Search form

أَعْمَالْ 19

بُولُسْ فِي أَفَسُسْ

1وَقْتِلِّي أَبُلُّوسْ كَانْ فِي كُورِنْثُوسْ، وْصُلْ بُولُسْ لْأَفَسُسْ، بَعْدْ مَا تْعَدَّى عْلَى الجِيهَاتْ الِّي بْعِيدَة عْلَى البْحَرْ لْقَى فِيهَا مَجْمُوعَة مِالتْلاَمْذَة. 2سْإِلْهُمْ: «وَقْتِلِّي إِمِّنْتُوا خْذِيتُوا الرُّوحْ القُدُسْ وِلاَّ لاَ؟» جَاوْبُوهْ: «لاَ، أَحْنَا مَا سْمَعْنَاشْ حَتَّى بِلِّي الرُّوحْ القُدُسْ مُوجُودْ.» 3عَاوِدْ سْإِلْهُمْ: «إِمَّالاَ آنَا هِي المَعْمُودِيَّة الِّي تْعَمِّدْتُوا بِيهَا؟» جَاوْبُوا: «مَعْمُودِيِّةْ يُوحَنَّا.» 4قَالْ بُولُسْ: «يُوحَنَّا كَانْ يْعَمِّدْ بِالمَعْمُودِيَّة مْتَاعْ التَّوْبَة وْيِدْعِي فِي الشَّعْبْ بَاشْ يِمّْنُوا بِلِّي بَاشْ يْجِي بَعْدُو، الِّي هُوَ يَسُوعْ.» 5وَقْتِلِّي سَمْعُوا الشَّيْء هَاذَا، تْعَمّْدُوا بْإِسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ. 6وَقْتِلِّي حَطْ بُولُسْ يْدِيهْ عْلِيهُمْ، نْزِلْ عْلِيهُمْ الرُّوحْ القُدُسْ. وِبْدَاوْا يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة وْيِتْنَبّْأُوا. 7وْكَانْ عْدَدْهُمْ تَقْرِيبْ اثْنَاشِنْ رَاجِلْ.

8وِمْشَى لِلمَجْمَعْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِبْقَى لْمُدِّةْ ثْلاَثَة شْهُرْ يِتْكَلِّمْ جْهَارْ وِيْنَاقِشْ فِي الحَاضْرِينْ وِيْحَاوِلْ بَاشْ يَقْنِعْهُمْ بْمَمْلِكْةْ اللهْ. 9آمَا ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي عَارْضُوهْ وْمَا اقْتَنْعُوشْ وِبْدَاوْا يْسِبُّوا فِي التَّعْلِيمْ هَاذَا قُدَّامْ بَرْشَة نَاسْ، بْعِدْ عْلِيهُمْ بُولُسْ وْهَزْ مْعَاهْ التْلاَمْذَة، وْكَانْ كُلْ يُومْ يْنَاقِشْ فِي النَّاسْ فِي مَدْرْسَة مْتَاعْ وَاحِدْ إِسْمُو تِيرَانُّوسْ. 10وْدَاوِمْ عْلَى الشَّيْء هَاذَا لْمُدِّةْ عَامِينْ، وْهَكَّا وُصْلِتْ كِلْمِةْ الرَّبْ لِلنَّاسْ الِّي يُسْكْنُوا فِي جِيهِةْ أَسِيَّة الكُلْهُمْ يْهُودْ وْيُونَانِيِّينْ.

وْلاَدْ سَكَاوَا

11وِالله كَانْ يَعْمِلْ فِي مُعْجْزَاتْ كْبِيرَة عْلَى طْرِيقْ بُولُسْ. 12حَتَّى لِينْ النَّاسْ وَلاَّوْ يْهِزُّوا فِي المْنَادِلْ وِالبْشَاكِرْ الِّي سْتَعْمِلْهَا بُولُسْ وِيْحُطُّوهَا عْلَى المُرْضَى وْيَبْرَاوْ وِلاَّ تُخْرُجْ مِنْهُمْ الأَرْوَاحْ الشِّرِّيرَة. 13وْثَمَّة يْهُودْ دِيمَا يْدُورُوا فِي البْلاَدْ وْخِدْمِتْهُمْ هِيَ تَخْرِيجْ الأَرْوَاحْ الشِّرِّيرَة حَاوْلُوا بَاشْ يِسْتَعْمْلُوا اسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ وِيْقُولُوا: «نْطَرّْدُوكُمْ بْإِسْمْ يَسُوعْ الِّي يْبَشِّرْ بِيهْ بُولُسْ.» 14وْثَمَّة كَاهِنْ يْهُودِي إِسْمُو سَكَاوَا وْهُوَ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وْعِنْدُو سَبْعَة وْلاَدْ يَعْمْلُوا فِي نَفْسْ الشَّيْء. 15يَاخِي جَاوِبْهُمْ الرُّوحْ الشِّرِّيرْ: «يَسُوعْ آنَا نَعْرْفُو وْبُولُسْ زَادَا نَعْرْفُو، آمَا إِنْتُومَا شْكُونْ؟» 16هْجِمْ عْلِيهُمْ الرَّاجِلْ الِّي فِيهْ الرُّوحْ الشِّرِّيرْ وِقْدِرْ عْلِيهُمْ وِغْلِبْهُمْ، يَاخِي هَرْبُوا مِالدَّارْ عِرْيَانِينْ وْمَجْرُوحِينْ 17وِالشَّيْء هَاذَا وَلَّى مَعْرُوفْ بِينْ اليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ الِّي سَاكْنِينْ فِي مْدِينِةْ أَفَسُسْ، وْخَافُوا بَرْشَة وْإِسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ تْمَجِّدْ 18وْبَرْشَة مِالنَّاسْ مِلِّي امّْنُوا جَاوْ وْإِعْتَرْفُوا وْخَبّْرُوا عْلَى الحَاجَاتْ الخَايْبَة الِّي عَمْلُوهَا. 19وْبَرْشَة مِلِّي يَعْمْلُوا فِي السِّحْرْ جَابُوا مْعَاهُمْ كْتُبِّةْ السِّحْرْ مْتَاعْهُمْ، لَمُّوهَا وْحَرْقُوهَا قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْ. وَقْتِلِّي حِسْبُوا سُومْهَا لْقُوهَا تَسْوَى خَمْسِينْ أَلْفْ قَطْعَة مِالفِضَّة. 20وْهَكَّا كَانِتْ كِلْمِةْ اللهْ تِكْبِرْ وْتِتِنْشَرْ بْقُوَّة.

الخُوضَة الِّي فِي أَفَسُسْ

21وْبَعْدْ مَا جْرَاتْ الحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْهَا قَرِّرْ بُولُسْ بَاشْ يْسَافِرْ لْأُورْشَلِيمْ وْيِتْعَدَّى عْلَى جِيهِةْ مَقْدُونِيَّة وْأَخَائِيَة وْقَالْ: «لاَزِمْ بَعْدْ مَا نُقْعُدْ فِيهَا نْزُورْ رُومَا زَادَا.» 22وِبْعَثْ لْمَقْدُونِيَّة زُوزْ مِلِّي يْعَاوْنُوا فِيهْ وْهُومَا تِيمُوثَاوُسْ وْأَرَسْطُوسْ وِقْعَدْ مُدَّة فِي جِيهِةْ أَسِيَّة.

23وْفِي المُدَّة هَاذِيكَا وُقْعِتْ مُشْكْلَة كْبِيرَة فِي أَفَسُسْ بِسْبَبْ التَّعْلِيمْ هَاذَا. 24ثَمَّة صَايْغِي إِسْمُو دِيمِتْرِيُوسْ كَانْ يَصْنَعْ فِي بَرْشَة تْمَاثِيلْ صْغِيرَة مِالفِضَّة لِلمَعَابِدْ مْتَاعْ الإِلاَهَة أَرْطَامِيسْ، وْهُوَ وِالصُّنَّاعْ مْتَاعُو كَانُوا يِرْبْحُوا فِي بَرْشَة فْلُوسْ. 25الصَّايْغِي لَمْ الصُّنَّاعْ مْتَاعُو وِالنَّاسْ الأُخْرِينْ الِّي يِخْدْمُوا فِي الخِدْمَة هَاذِي وْقَالِلْهُمْ: «يَا رْجَالْ إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا عَايْشِينْ بِالقْدَا مِالخِدْمَة هَاذِي. 26وْإِنْتُومَا شُفْتُوا وِسْمَعْتُوا الِّي بُولُسْ خَلَّى بَرْشَة نَاسْ يْبَدّْلُوا رَايْهُمْ مُوشْ فِي أَفَسُسْ بَرْكْ، آمَا تَقْرِيبْ فِي جِيهِةْ أَسِيَّة الكُلْهَا وِقْنَعْ النَّاسْ الِّي الآلْهَة الِّي تِتْصْنَعْ بِاليِدْ مَاهِيشْ آلْهَة. 27وْهَاذَا مُوشْ بَاشْ يْخَلِّي خِدْمِتْنَا تِفْسِدْ بَرْكْ. آمَا زَادَا بَاشْ يْخَلِّي المَعْبِدْ مْتَاعْ الإِلاَهَة العْظِيمَة مْتَاعْنَا أَرْطَامِيسْ اطِّيحْ قِيمْتُو وْتِخْسِرْ المَجْدْ مْتَاعْهَا بَعْدْ مَا كَانُوا يِعْبْدُوا فِيهَا النَّاسْ الكُلْ فِي أَسِيَّة وْفِي الدِّنْيَا الكُلْهَا.»

28وْكِسَمْعُوا الصُّنَّاعْ الكْلاَمْ هَاذَا، تْغَشَشُوا وِبْدَاوْا يْصِيحُوا: «تَحْيَى أَرْطَامِيسْ الآلْهَة مْتَاعْ أَفَسُسْ!» 29وْصَارِتْ خُوضَة كْبِيرَة فِي المْدِينَة الكُلْهَا، وْبَرْشَة نَاسْ هِجْمُوا عْلَى غَايُوسْ وْأَرِسْتَرْخُسْ الِّي مِنْ مَقْدُونِيَّة وِلِّي كَانُوا مْسَافْرِينْ مْعَ بُولُسْ وْهَزُّوهُمْ بِالقُوَّة لِلسَّاحَة مْتَاعْ المَلْعَبْ. 30وْحَبْ بُولُسْ بَاشْ يْوَاجِهْ النَّاسْ آمَا التْلاَمْذَة مَا خَلاَّوْهْشْ. 31وْثَمَّة جْمَاعَة مِالمَسْؤُولِينْ الِّي فِي أَسِيَّة صْحَابْ بُولُسْ وَصُّولُو وِتْشَحّْتُوهْ بَاشْ مَا يْعَرِّضْشْ رُوحُو لِلخْطَرْ بْمَشْيَانُو لِلمَلْعَبْ.

32وِالنَّاسْ كَانُوا دَاخْلِينْ بْعَضْهُمْ، ثَمَّة نَاسْ يْصِيحُوا عْلَى حَاجَة وْنَاسْ أُخْرِينْ يْصِيحُوا عْلَى حَاجَة أُخْرَى، وْأَكْثِرْهُمْ مَا كَانُوشْ عَارْفِينْ عْلَى رْوَاحْهُمْ عْلاَشْ هُومَا مُوجُودِينْ فِي المَلْعَبْ. 33وْكَانْ مَا بِينَاتْهُمْ رَاجِلْ يْهُودِي إِسْمُو اسْكَنْدَرْ دَزُّوهْ اليْهُودْ القُدَّامْ وْطَلْبُوا مِنُّو بَاشْ يِتْكَلِّمْ، يَاخِي هَزْ ايدُو بَاشْ النَّاسْ يُسْكْتُوا عْلَى خَاطْرُو كَانْ يْحِبْ يِتْكَلِّمْ بَاشْ يْدَافِعْ عْلَى رُوحُو قُدَّامْ المَجْلِسْ 34آمَا النَّاسْ وَقْتِلِّي عَرْفُوا الِّي هُوَ يْهُودِي الكُلْهُمْ بْدَاوْا يْصِيحُوا بْصُوتْ وَاحِدْ وِلْمُدِّةْ سَاعْتِينْ: «تَحْيَى أَرْطَامِيسْ الإِلاَهَة مْتَاعْ أَفَسُسْ!» 35وْفِي الإِخِّرْ رَيِّضْهُمْ كَاتِبْ المْدِينَة وْقَالِلْهُمْ: «يَا أَهْلْ أَفَسُسْ، شْكُونْ مَا يَعْرِفْشْ الِّي أَفَسُسْ هِيَ المْدِينَة الِّي تُحْرُسْ فِي المَعْبِدْ مْتَاعْ أَرْطَامِيسْ، الإِلاَهَة القْوِيَّة وْتِمْثَالْ الحَجْرَة الِّي طَاحِتْ مِالسْمَاءْ؟ 36وْمَا دَامْهُمْ النَّاسْ الكُلْ يَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا إِمَّالاَ يِلْزِمْكُمْ تْرِيضُوا وْمَا تَعْمْلُوا حَتَّى شَيْء بْزَرْبَة. 37إِنْتُومَا جِبْتُوا الزُّوزْ رْجَالْ هَاذُمْ وْهُومَا لاَ سِرْقُوا المَعْبِدْ وْلاَ كُفْرُوا بِالإِلاَهَة مْتَاعْكُمْ. 38آمَا إِذَا كَانْ دِيمِتْرِيُوسْ وِلِّي يِخْدْمُوا مْعَاهْ يْحِبُّوا يِشْكِيوْ، رَاهُو عِنْدْنَا مْحَاكِمْ وْحُكَّامْ يْنَجّْمُوا يِشْكُولْهُمْ. 39وْإِذَا كَانْ عِنْدْكُمْ شْكَايَة أُخْرَى رَاهُو لاَزِمْنَا نُحْكْمُوا فِيهَا فِي جَلْسَة قَانُونِيَّة. 40آمَا تَوَّا أَحْنَا الكُلْنَا مُمْكِنْ يِتْحْكَمْ عْلِينَا وْيِتْهْمُونَا بْعَمْلاَنْ المَشَاكِلْ فِي البْلاَدْ بِسْبَبْ الِّي صَارْ اليُومْ. أَحْنَا مَا عِنْدْنَاشْ حَتَّى شَيْء نْفَسّْرُوا بِيهْ المَشَاكِلْ الِّي قَاعْدَة تَجْرَى تَوَّا.» 41وْبِكْلاَمُو هَاذَا النَّاسْ الكُلْ مْشَاوْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index