Search form

أَعْمَالْ 19:26

26وْإِنْتُومَا شُفْتُوا وِسْمَعْتُوا الِّي بُولُسْ خَلَّى بَرْشَة نَاسْ يْبَدّْلُوا رَايْهُمْ مُوشْ فِي أَفَسُسْ بَرْكْ، آمَا تَقْرِيبْ فِي جِيهِةْ أَسِيَّة الكُلْهَا وِقْنَعْ النَّاسْ الِّي الآلْهَة الِّي تِتْصْنَعْ بِاليِدْ مَاهِيشْ آلْهَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index