Search form

أَعْمَالْ 20

فِي مَقْدُونِيَّة وِاليُونَانْ

1بَعْدْ مَا وْفَاتْ الخُوضَة، عَيِّطْ بُولُسْ لِلتْلاَمْذَة وْشَجِّعْهُمْ وْمِنْ بَعْدْ وَدِّعْهُمْ وْسَافِرْ لْجِيهِةْ مَقْدُونِيَّة 2وِقْعَدْ يْدُورْ فِيهَا وِيْشَجَّعْ فِي التْلاَمْذَة فِي كُلْ بُقْعَة وْفِي الإِخِّرْ وْصُلْ لِليُونَانْ 3وْعَدَّى فِيهَا ثْلاَثَة شْهُرْ، وَقْتِلِّي جَا بَاشْ يْسَافِرْ لْسُورْيَة عْرَفْ الِّي اليْهُودْ قَاعْدِينْ يَعْمْلُوا فِي خُطَّة بَاشْ يُقْتْلُوهْ، يَاخِي قَرِّرْ بَاشْ يَرْجَعْ عْلَى طْرِيقْ مَقْدُونِيَّة. 4وْسَافِرْ مْعَاهْ سُوبَاتْرُسْ وِلْدْ بِرُّسْ مِنْ مْدِينِةْ بِيرِيَّة، وْأَرِسْتَرْخُسْ وْسَكُونْدُسْ مِنْ مْدِينِةْ تْسَالُونِيكِي، وْغَايُوسْ وْتِيمُوثَاوُسْ مِنْ مْدِينِةْ دَرْبَة وْتِيخِيكُسْ وْتُرُوفِيمُسْ مِنْ جِيهِةْ أَسِيَّة. 5هَاذُمْ سِبْقُونَا وْقَعْدُوا يِسْتَنَّاوْ فِينَا فِي مْدِينِةْ تَرُوَاسْ. 6وْبَعْدْ عِيدْ الفْطِيرْ مْتَاعْ اليْهُودْ سَافِرْنَا مِنْ مْدِينِةْ فِيلِبِّي عْلَى البْحَرْ وِوْصُلْنَا لِمْدِينِةْ تَرُوَاسْ بَعْدْ خَمْسَة أَيَّامْ وِخْلَطْنَا عْلِيهُمْ وِقْعَدْنَا الغَادِي سَبْعَة أَيَّامْ

بُولُسْ يِمْشِي لْتَرُوَاسْ لْآخِرْ مَرَّة

7وْفِي أَوِّلْ الجِّمْعَة وَقْتِلِّي تْلَمِّينَا بَاشْ نَاكْلُوا الخُبْزْ مْعَ بْعَضْنَا بْدَا بُولُسْ يُوعِظْ فِي النَّاسْ المُوجُودِينْ وْطَوِّلْ فِي الخُطْبَة حَتَّى لْنُصْفْ اللِّيلْ عْلَى خَاطْرُو كَانْ نَاوِي مِالغُدْوَة بَاشْ يْسَافِرْ. 8وِالبِيتْ الِّي تْلَمِّينَا فِيهَا كَانِتْ فِي العْلِي وْكَانُوا فِيهَا بَرْشَة فْنَارَاتْ. 9وْكَانْ ثَمَّة وْلِدْ إِسْمُو أَفْتِيخُوسْ قَاعِدْ عْلَى حَرْفْ الشِّبَّاكْ غَلْبُو النُّومْ، وْبُولُسْ مَازَالْ يِتْكَلِّمْ يَاخِي طَاحْ أَفْتِيخُوسْ مِالطَّاقْ الثَّالِثْ وْكِهَزُّوهْ لْقَاوْهْ مَاتْ. 10هْبَطْ بُولُسْ وْتِرْمَي عْلِيهْ وْهَزُّو بِينْ يْدِيهْ وْقَالْ: «مَا تْخَافُوشْ رَاهُو مَازَالْ حَيْ.» 11وِمْبَاعِدْ طْلَعْ بُولُسْ لِلعْلِي وِقْسِمْ الخُبْزْ وِكْلَى مْعَ المُؤْمْنِينْ وِبْقَى يَحْكِي حَتَّى لِينْ طْلَعْ النْهَارْ وْسَافِرْ. 12وْرَوّْحُوا بِالوْلِدْ حَيْ وِالنَّاسْ كَانُوا مِتْشَجّْعِينْ بَرْشَة.

مِنْ تَرُوَاسْ لْمِيلِيتُسْ

13آمَا أَحْنَا سْبِقْنَا بُولُسْ لِلسْفِينَة وِمْشِينَا لْأَسُّوسْ عْلَى البْحَرْ وِسْتَنِّينَاهْ كِيفْ مَا قَالِلْنَا وْحَبْ يْجِينَا مَاشِي عْلَى رِجْلِيهْ. 14وَقْتِلِّي خْلَطْ عْلِينَا طَلِّعْنَاهْ مْعَانَا فِي السْفِينَة وِمْشِينَا لِمْدِينِةْ مِيتْلِينِي. 15وْكَمِّلْنَا السْفَرْ وْمِنْ غُدْوَة وْصُلْنَا قُدَّامْ جَزِيرِةْ خِيُوسْ. وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ تْعَدِّينَا قْرِيبْ مِنْ جَزِيرِةْ سَامُوسْ. وِوْصُلْنَا لِمْدِينِةْ مِيلِيتُسْ فِي النْهَارْ الرَّابِعْ. 16قَرِّرْ بُولُسْ بَاشْ مَا يَهْبِطْشْ فِي أَفَسُسْ عْلَى خَاطْرُو مَا حَبِّشْ يْضَيِّعْ الوَقْتْ فِي مَنْطِقْةْ أَسِيَّة، عْلَى خَاطْرُو حَبْ يُوصِلْ فِيسَعْ لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يَحْضِرْ فِي عِيدْ يُومْ الخَمْسِينْ.

بُولُسْ يْوَدِّعْ شْيُوخْ أَفَسُسْ

17وْمِنْ مِيلِيتُسْ بْعَثْ بُولُسْ شْكُونْ يِسْتَدْعَى شْيُوخْ الكَنِيسَة لْأَفَسُسْ 18وَقْتِلِّي جُوهْ قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا تَعْرْفُوا كِيفَاشْ كَانِتْ تَصَرُّفَاتِي مْعَاكُمْ طْوَالْ المُدَّة الِّي عَدِّيتْهَا بِينَاتْكُمْ مِالنْهَارْ الأُوِّلْ الِّي دْخَلْتْ فِيهْ لْجِيهِةْ أَسِيَّة. 19كُنْتْ نِخْدِمْ فِي الرَّبْ بْكُلْ تَوَاضُعْ وِابَّرْشَة دْمُوعْ. كُنْتْ نْعَانِي فِي بَرْشَة مَشَاكِلْ عَمْلُوهَالِي اليْهُودْ الِّي كَانُوا يِتْآمْرُوا عْلِيَّ. 20مَا قَصِّرْتِشْ فِي حَتَّى حَاجَة فِيهَا فَايْدَة لِيكُمْ. كُنْتْ نْخَبِّرْ فِيكُمْ وِنْعَلِّمْ فِيكُمْ فِي الحَاجَاتْ الِّي تْفِيدْكُمْ قُدَّامْ النَّاسْ وْزَادَا فِي دْيَارْكُمْ. 21كُنْتْ انَّبَّهْ فِي اليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ بَاشْ يْتُوبُوا لْرَبِّي وْيِمّْنُوا بِالرَّبْ يَسُوعْ. 22وْآنَا تَوَّا بَاشْ نْطِيعْ الرُّوحْ القُدُسْ وْنِمْشِي لْأُورْشَلِيمْ وْمَا نَعْرِفْشْ شْنُوَّة الِّي يِسْتَنَّى فِيَّ. 23آمَا رَاهُو فِي كُلْ مْدِينَة نِمْشِيلْهَا الرُّوحْ القُدُسْ كَانْ يْقُلِّي الِّي الحَبْسْ وِالمَشَاكِلْ يِسْتَنَّاوْ فِيَّ. 24وْآنَا مَا نَعْطِيشْ قِيمَة لِحْيَاتِي مَادَامْنْي قَاعِدْ نَسْعَى بَاشْ نْتَمِّمْ المُهِمَّة مْتَاعِي وِنْكَمِّلْ الخِدْمَة الِّي كَلِّفْنِي بِيهَا الرَّبْ يَسُوعْ، وْنِشْهِدْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ نِعْمِةْ اللهْ.

25وْآنَا نَعْرِفْ الِّي إِنْتُومَا مَا عَادِشْ بَاشْ تْشُوفُونِي. وْآنَا كُنْتْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ وْبَشِّرْتْكُمْ بْمَمْلِكْةْ اللهْ. 26وِاليُومْ نِشْهْدِلْكُمْ بِلِّي آنَا بَرِيءْ مِنْ دَمّْكُمْ. 27عْلَى خَاطِرْنِي قُلْتِلْكُمْ عْلَى الشَّيْء الِّي يْحِبُّو رَبِّي الكُلُّو. 28رُدُّوا بَالْكُمْ عْلَى رْوَاحْكُمْ وِعْلَى النَّاسْ الِّي الرُّوحْ القُدُسْ حَطّْكُمْ مَسْؤُولِينْ عْلِيهُمْ بَاشْ تَرْعَاوْ كَنِيسِةْ اللهْ الِّي خْذَاهَا بْدَمْ ابْنُو. 29وْآنَا نَعْرِفْ الِّي بَعْدْ مَا نْسَافِرْ بَاشْ يُدْخْلُوا بِينَاتْكُمْ ذْيُوبَة مِتْوَحّْشِينْ وْمَا يَرْحْمُوشْ الغْنَمْ. 30وْزِيدْ عْلَى هَاذَا بَاشْ يُخْرْجُوا مِنْ بِينَاتْكُمْ إِنْتُومَا نَاسْ يْعَلّْمُوا فِي حَاجَاتْ مْحَرّْفَة وْبِشْ يْخَلُّوا التْلاَمْذَة يْتَبّْعُوهُمْ 31هَاذَاكَا عْلاَشْ يِلْزِمْكُمْ تْرُدُّوا بَالْكُمْ، وِتْذَكّرُوا كِيفَاشْ قْعَدْتْ ثْلاَثَة سْنِينْ لِيلْ مْعَ نْهَارْ انَّبَّهْ فِيكُمْ بِالوَاحِدْ وْآنَا نِبْكِي بِالدْمُوعْ. 32وْآنَا تَوَّا نْسَلِّمْكُمْ للهْ وِلْكِلْمِةْ نِعْمْتُو الِّي هِيَ قَادْرَة بَاشْ تِبْنِيكُمْ وْتَعْطِيكُمْ مِيرَاثْ تِتْشَارْكُوا فِيهْ مْعَ القِدِّيسِينْ مْتَاعْ اللهْ الكُلْهُمْ. 33عُمْرِي مَا شْتْهِيتْ الفِضَّة وْلاَ الذْهَبْ وْلاَ اللِّبْسَة مْتَاعْ وَاحِدْ مِنْكُمْ. 34وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي آنَا خْدِمْتْ بِيْدَيَّ هَاذُمْ بَاشْ نُصْرُفْ عْلَى رُوحِي وِعْلَى النَّاسْ الِّي مْعَايَا. 35وْوَرِّيتْكُمْ كِيفَاشْ يِلْزِمْنَا نِتْعْبُوا بَاشْ نْعَاوْنُوا المِحْتَاجِينْ، ونِتْذَكّْرُوا كْلاَمْ الرَّبْ يَسُوعْ وَقْتِلِّي قَالْ: "الِّي يَعْطِي مُبَارَكْ أَكْثِرْ مِلِّي يَاخُذْ."»

36وْبَعْدْ مَا قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا هْبَطْ عْلَى رْكَايْبُو مْعَاهُمْ الكُلْ وْصَلَّى. 37وِبْكَاوْ النَّاسْ الكُلْهُمْ وْعَنّْقُوا بُولُسْ وْبَاسُوهْ. 38وْحِزْنُوا بَرْشَة عْلَى خَاطْرُو قَالِلْهُمْ: «مَا عَادِشْ بَاشْ تْشُوفُونِي مَرَّة أُخْرَى.» وْشَيّْعُوهْ لِلسْفِينَة وْوَدّْعُوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index