Search form

أَعْمَالْ 20:13

مِنْ تَرُوَاسْ لْمِيلِيتُسْ

13آمَا أَحْنَا سْبِقْنَا بُولُسْ لِلسْفِينَة وِمْشِينَا لْأَسُّوسْ عْلَى البْحَرْ وِسْتَنِّينَاهْ كِيفْ مَا قَالِلْنَا وْحَبْ يْجِينَا مَاشِي عْلَى رِجْلِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index