Search form

أَعْمَالْ 20:21

21كُنْتْ انَّبَّهْ فِي اليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ بَاشْ يْتُوبُوا لْرَبِّي وْيِمّْنُوا بِالرَّبْ يَسُوعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index