Search form

أَعْمَالْ 21:21

21وْسَمْعُوا الِّي إِنْتِ تْعَلِّمْ فِي اليْهُودْ الِّي يُسْكْنُوا مْعَ الأَجَانِبْ بَاشْ مَا عَادِشْ يْتَبّْعُوا مُوسَى وِتْوَصِّي فِيهُمْ بَاشْ مَا يْطَهّْرُوشْ وْلاَدْهُمْ وْمَا يْتَبّْعُوشْ عْوَايِدْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index