Search form

أَعْمَالْ 21:25

25وِالمُؤْمْنِينْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ بْعَثْنَالْهُمْ جْوَابْ وْوَصِّينَاهُمْ بَاشْ مَا يَاكْلُوشْ مِالضْحِيَّاتْ المَذْبُوحَة لِلصْنَبْ وِالدَّمْ وِلْحَمْ الحَيَوَانَاتْ المَخْنُوقَة وْيِبْعْدُوا عْلَى الزْنَى.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index