Search form

أَعْمَالْ 22:12

12وْكَانْ ثَمَّة رَاجِلْ فِي دِمَشْقْ إِسْمُو حَنَانِيَّا يْخَافْ رَبِّي وْعَايِشْ كِيفْ مَا تْقُولْ الشَّرِيعَة، وِاليْهُودْ الِّي فِي دِمَشْقْ الكُلْهُمْ يِشْهْدُولُو الِّي هُوَ بَاهِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index