Search form

أَعْمَالْ 22:4

4وْإِضْطَهِدْتْ النَّاسْ الِّي يْتَبّْعُوا فِي التَّعْلِيمْ هَاذَا لْحَدْ المُوتْ، وْكُنْتْ نْشِدْ فِيهُمْ رْجَالْ وِنْسَاء وْحَطِّيتْهُمْ فِي الحَبْسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index