Search form

أَعْمَالْ 23

1خْزَرْ بُولُسْ لِلمَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْقَالْ: «يَا إِخْوَة آنَا عِشْتْ بْضَمِيرْ صَالِحْ قُدَّامْ اللهْ حَتَّى لْتَوَّا.» 2يَاخِي حَنَانِيَّا أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ أْمَرْ وَاحِدْ مِالوَاقْفِينْ مْعَاهْ بَاشْ يَضْرِبْ بُولُسْ عْلَى فُمُّو. 3يَاخِي قَالْ بُولُسْ: «يَضْرْبِكْ رَبِّي يَلِّي إِنْتِ كِيفْ الحِيطْ المَدْهُونْ بِالأَبْيِضْ! إِنْتِ قَاعِدْ غَادِي بَاشْ تُحْكُمْ عْلِيَّ كِيفْ مَا تْقُولْ الشَّرِيعَة، وْمِنْ بَعْدْ تْخَالِفْ الشَّرِيعَة وْتُأْمُرْ بَاشْ يَضْرْبُونِي؟» 4يَاخِي قَالُولُو النَّاسْ الوَاقْفِينْ بْجَنْبُو: «يَاخِي تْسِبْ فِي أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ مْتَاعْ اللهْ؟» 5- جَاوِبْ بُولُسْ وْقَالْ: «يَا إِخْوَة مَا كُنْتِشْ نَعْرِفْ الِّي هُوَ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وْمَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ: "مَا تْسَبِّشْ رَئِيسْ شَعْبِكْ."»

6وْبُولُسْ كَانْ يَعْرِفْ الِّي ثَمَّة جْمَاعَة مِنْ أَعْضَاءْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ صَدُّوقِيِّينْ وِالجْمَاعَة الأُخْرِينْ فَرِّيسِيِّينْ هَاذَاكَا عْلاَشْ صَاحْ وْقَالْ: «يَا إِخْوَة آنَا فِرِّيسِي وْبَابَا فِرِّيسِي وْآنَا قَاعْدِينْ يُحْكْمُوا عْلِيَّ تَوَّا عْلَى خَاطِرْنِي عِنْدِي أَمَلْ فِي القْيَامَة مْتَاعْ المُوتَى.» 7وْدُوبْ مَا قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا بْدَاوْا الفَرِّيسِيِّينْ وِالصَّدُّوقِيِّينْ يِتْعَارْكُوا وِالنَّاسْ تْقِسْمُوا عْلَى ثْنِينْ. 8عْلَى خَاطِرْ الصَّدُّوقِيِّينْ مَا يِمّْنُوشْ بِالقْيَامَة مْتَاعْ المُوتَى وِالمْلاَيْكَة وِالأَرْوَاحْ، آمَا الفَرِّيسِيِّينْ يِمّْنُوا بِيهُمْ الكُلْ. 9وِبْدَاوْا يْصِيحُوا، يَاخِي وُقْفُوا جْمَاعَة مِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ الفَرِّيسِيِّينْ وِبْدَاوْا يْنَاقْشُوا بْقُوَّة وْقَالُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا مَا عَنْدُو حَتَّى ذَنْبْ، بَالِكْشْ كَلّْمُو رُوحْ وِلاَّ مَلاَكْ؟» 10وْزَادْ كْبِرْ المُشْكُلْ. يَاخِي خَافْ قَايِدْ العَسْكِرْ لاَ يُقْتْلُوا بُولُسْ وِأْمَرْ العَسْكِرْ بَاشْ يَهْبْطُوا وِيْهِزُّوا بُولُسْ مِنْ بِينَاتْهُمْ وِيْرَجّْعُوهْ لِلقَازَرْنَة.

11وْغُدْوَة فِي اللِّيلْ ظْهُرْ الرَّبْ لْبُولُسْ وْقَالُّو: «اتْشَجَّعْ! كِيمَا شْهِدْتْلِي فِي أُورْشَلِيمْ، لاَزِمْ تِشْهِدْلِي فِي رُومَا زَادَا.»

اليْهُودْ يِتْفَاهْمُوا بَاشْ يُقْتْلُوا بُولُسْ

12وَقْتِلِّي طْلَعْ النْهَارْ تْفَاهْمُوا اليْهُودْ بَاشْ يُقْتْلُوا بُولُسْ، وْعَاهْدُوا رَبِّي بَاشْ مَا يَاكْلُوا وْمَا يُشْرْبُوا حَتَّى شَيْء حَتَّى لِينْ يُقْتْلُوهْ. 13وِلِّي تْعَاهْدُوا كَانُوا أَكْثِرْ مِنْ أَرْبْعِينْ وَاحِدْ. 14وِمْشَاوْ لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالشْيُوخْ وْقَالُوا: «تِحْرِمْ عْلِينَا المَاكْلَة وِالشْرَابْ حَتَّى لِينْ نُقْتْلُوا بُولُسْ. 15إِنْتُومَا بْصِيفِتْكُمْ أَعْضَاءْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ اطْلْبُوا مِنْ قَايِدْ العَسْكِرْ بَاشْ يْجِيبْ بُولُسْ، بْحُجِّةْ الِّي إِنْتُومَا بَاشْ تُحْكْمُوا عْلِيهْ مِنْ جْدِيدْ وْإِحْنَا مُسْتْعَدِّينْ بَاشْ نُقْتْلُوهْ قْبَلْ مَا يُوصِلْ لِلمَجْلِسْ.» 16آمَا وِلْدْ أُخْتْ بُولُسْ سْمَعْهُمْ وْهُومَا يِتْفَاهْمُوا عْلِيهْ وِمْشَالُو لِلقَازَرْنَة وْخَبّْرُوا بْكُلْ شَيْء. 17سْتَدْعَى بُولُسْ وَاحِدْ مِنْ القَادَة مْتَاعْ العَسْكِرْ وِطْلَبْ مِنُّو بَاشْ يْهِزْ وِلْدْ أُخْتُو لِلقَايِدْ الكْبِيرْ بَاشْ يْقُلُّو عْلَى خْبَرْ مُهِمْ. 18يَاخِي هَزُّو لِلقَايِدْ وْقَالْ: «رَاهُو بُولُسْ عَيِّطْلِي وِطْلَبْ مِنِّي بَاشْ نْجِيبْلِكْ الوْلِدْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْ عَنْدُو خْبَرْ مُهِمْ يْحِبْ يْقُولْهُولِكْ.» 19يَاخِي شَدُّو مِنْ يِدُّو وْبَعّْدُو عْلَى النَّاسْ وْسِأْلُو: «شْنُوَّة الخْبَرْ المُهِمْ الِّي تْحِبْ تْقُولْهُولِي؟» 20يَاخِي قَالُّو: «اليْهُودْ تْفَاهْمُوا بَاشْ يُطْلْبُوا مِنِّكْ بَاشْ غُدْوَة تْجِيبْ بُولُسْ لِلمَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيِحْسْبُوا رْوَاحْهُمْ الِّي هُومَا بَاشْ يْثَبّْتُوا فِي مُشْكُلْتُو. 21مَا تْوَافِقْشْ عْلَى الشَّيْء الِّي بَاشْ يُطْلْبُوهْ مِنِّكْ، رَاهُو ثَمَّة أَكْثِرْ مِنْ أَرْبْعِينْ رَاجِلْ حَرّْمُوا عْلَى رْوَاحْهُمْ المَاكْلَة وِالشْرَابْ وْقَرَرُوا بَاشْ يُقْتْلُوهْ، وْهُومَا تَوَّا مْحَضّْرِينْ رْوَاحْهُمْ، وْقَاعْدِينْ يِسْتَنَّاوْ فِيكْ بَاشْ تْوَافِقْ عْلَى الشَّيْء الِّي بَاشْ يُطْلْبُوهْ مِنِّكْ.» 22خَرِّجْ القَايِدْ الوْلَدْ بَعْدْ مَا قَالُّو: «مَا تْقُولْ لْحَتَّى حَدْ عْلَى الشَّيْء الِّي عْلِمْتْنِي بِيهْ.»

بُولُسْ قُدَّامْ الحَاكِمْ فِيلِكْسْ

23وْعَيِّطْ لْزُوزْ مِالقَادَة مْتَاعُو وِأْمَرْهُمْ وْقَالْ: «حَضّْرُوا مِيتِينْ عَسْكْرِي بَاشْ يِمْشِيوْ اليُومْ فِي التِّسْعَة مْتَاعْ اللِّيلْ لِمْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة وِمْعَاهُمْ سَبْعِينْ فَارِسْ وْمِيتِينْ جُنْدِي هَازِّينْ الأَرْمَاحْ. 24وِحْصُنَّة بَاشْ تْهِزُّوا بُولُسْ وِتْوَصّْلُوهْ سَالِمْ لِلوَالِي فِيلِكْسْ.» 25وِكْتِبْ جْوَابْ لِلوَالِي وْقَالُّو فِيهْ:

26«السَّلاَمْ مِنْ كْلُودْيُوسْ لِيسْيَاسْ للسَّيِّدْ الوَالِي فِيلِكْسْ. 27الرَّاجِلْ هَاذَا شَدُّوهْ اليْهُودْ وْحَبُّوا يُقْتْلُوهْ وْكِعْرَفْتْ الِّي هُوَ مُوَاطِنْ رُومَانِي، هَزِّيتْ العَسْكِرْ وِمْشِيتْلُو وْمَنَّعْتُو. 28وْحَبِّيتْ نَعْرِفْ التُّهْمَة الِّي تَاهْمِينُو بِيهَا، يَاخِي هَزِّيتُو لِلمَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 29وِعْرَفْتْ الِّي التُّهْمَة الِّي تَاهْمِينُو بِيهَا تْخُصْ الشَّرِيعَة مْتَاعْهُمْ وْمَا لْقِيتْ عْلِيهْ حَتَّى ذَنْبْ يِسْتْحَقْ عْلِيهْ المُوتْ وِلاَّ حَتَّى الحَبْسْ. 30وْكِسْمَعْتْ الِّي جْمَاعَة مِاليْهُودْ تْفَاهْمُوا بَاشْ يُقْتْلُوهْ بْعَثْتْهُولِكْ فِيسَعْ وِأْمَرْتْ النَّاسْ الِّي شَاكِينْ بِيهْ بَاشْ يْجِيوْكْ إِنْتِ وْيِشْكِيوْلِكْ.»

31وْهَكَّا العَسْكِرْ هَزُّوا بُولُسْ فِي اللِّيلْ لِمْدِينِةْ أَنْتِيبَاتْرِيسْ كِيمَا طْلَبْ مِنْهُمْ القَايِدْ مْتَاعْهُمْ. 32وْفِي الصْبَاحْ رَجْعُوا لِلقَازَرْنَة وْخَلَّاوْ الفُرْسَانْ يِمْشِيوْ مْعَ بُولُسْ 33وْدَخْلُوا لْقَيْصَرِيَّة وِعْطَاوْ الجْوَابْ لِلوَالِي وْزَادَا سَلْمُولُو بُولُسْ. 34قْرَى الوَالِي الجْوَابْ وِسْإِلْ بُولُسْ عْلَى البْلاَدْ الِّي جَايْ مِنْهَا؟ وْكِعْرَفْ الِّي هُوَ مِنْ كِيلِيكِيَّة. 35قَالُّو: «بَاشْ نِسْمَعْ كْلاَمِكْ وَقْتِلِّي يَحْضْرُوا النَّاسْ الِّي شَاكِينْ بِيكْ.» وْحَطْ بُولُسْ فِي قْصَرْ هِيرُودُسْ وْحَطْ جُنُودْ يْعِسُّوا عْلِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index