Search form

أَعْمَالْ 23:21

21مَا تْوَافِقْشْ عْلَى الشَّيْء الِّي بَاشْ يُطْلْبُوهْ مِنِّكْ، رَاهُو ثَمَّة أَكْثِرْ مِنْ أَرْبْعِينْ رَاجِلْ حَرّْمُوا عْلَى رْوَاحْهُمْ المَاكْلَة وِالشْرَابْ وْقَرَرُوا بَاشْ يُقْتْلُوهْ، وْهُومَا تَوَّا مْحَضّْرِينْ رْوَاحْهُمْ، وْقَاعْدِينْ يِسْتَنَّاوْ فِيكْ بَاشْ تْوَافِقْ عْلَى الشَّيْء الِّي بَاشْ يُطْلْبُوهْ مِنِّكْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index